รัฐบาลออสเตรเลีย เปลี่ยนกฎวีซ่า 485 หรือวีซ่าทำงานหลังเรียนจบ เสนอให้เริ่มใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024

เผยแพร่ 25 April 2024

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมวีซ่า Temporary Graduate และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ควรมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ขึ้นอยู่กับการแก้ไขกฎหมาย ตามคำชี้แจงของการเปลี่ยนแปลงตามนี้ 

1) Graduate Work stream เปลี่ยนชื่อเป็น Post-Vocational Education Work stream

อายุของผู้สมัครห้ามเกิน 35 ปี หรือต่ำกว่านั้น (จากเดิม 50 ปี) ส่วนผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศฮ่องกงและผู้ถือพาสปอร์ตชาวอังกฤษที่มีสัญชาติชาวต่างประเทศยังคงมีสิทธิเข้าสมัครในกรณีที่อายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิเข้าสมัครในหมวดงาน Post-Vocational Education Work เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการลดอายุ (ผู้ที่มีอายุเกินที่กำหนดใหม่) อาจมีสิทธิสมัครในวีซ่าอื่น ๆ

ผู้สมัครจะต้องมี associate degree, diploma หรือ trade qualification วุฒิการศึกษาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่มีการกำหนดบน Medium and Long-term Strategic Skills List (MLTSSL)

ผู้สมัครที่มีปริญญาเป็นระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าจะไม่มีสิทธิเข้าสมัครในหมวดงานนี้อีกต่อไป หากผู้สมัครมีปริญญาเหล่านี้ จะต้องยื่นคำขอผ่านหมวดงาน Post-Higher Education Work

ผู้สมัครอาจยังอยู่ในประเทศได้ต่อเป็นระยะเวลาสูงสุด 18 เดือน

ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศฮ่องกงหรือชาวอังกฤษที่มีสัญชาติชาวต่างประเทศอาจสามารถอยู่ในประเทศได้ต่อเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปี

 

(2) Post-Study Work stream เปลี่ยนชื่อเป็น Post-Higher Education Work stream 

อายุของผู้สมัครห้ามเกิน 35 ปี หรือต่ำกว่านั้น (จากเดิม 50 ปี) ส่วนผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศฮ่องกงและผู้ถือพาสปอร์ตชาวอังกฤษที่มีสัญชาติชาวต่างประเทศยังคงมีสิทธิเข้าสมัครในกรณีที่อายุไม่เกิน 50 ปี สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิเข้าสมัครในหมวดงาน Post-Higher Education Work เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องการลดอายุ (ผู้ที่มีอายุเกินที่กำหนดใหม่) อาจมีสิทธิสมัครในวีซ่าอื่น ๆ

การต่ออายุระยะเวลา ‘เลือกปริญญา’ 2 ปี จะถูกหยุดใช้งาน

ระยะเวลาการอยู่ในประเทศจะเปลี่ยนไปตามดังนี้:

  • Bachelor degree (including honours) – สูงสุด 2 ปี
  • Masters (coursework and extended) – สูงสุด 2 ปี
  • Masters (research) และ doctoral degree (PhD) – สูงสุด 3 ปี

ผู้ถือพาสปอร์ตประเทศฮ่องกงและชาวอังกฤษที่มีสัญชาติชาวต่างประเทศอาจมีสิทธิอยู่ในประเทศได้สูงสุด 5 ปี

 

(3) Second Post-Study Work stream  เปลี่ยนชื่อเป็น Second Post-Higher Education Work stream

สำหรับข้อนี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด

 

(4) Replacement stream

สำหรับ Replacement stream จะถูกหยุดใช้งาน

 

Source : Changes to the Temporary Graduate visa program – proposed 1 July 2024

 

Study in Australia

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อออสเตรเลีย เช่น หลักสูตร คุณสมบัติ และขั้นตอนการสมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ SI-Global ฟรี! ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos