ทางเลือกในการเรียนต่อออสเตรเลีย

หากต้องการเรียนในออสเตรเลีย ให้ SI-Australia ช่วยเหลือด้านการสมัครเรียนได้

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียโดยทั่วไปมีการเรียนปริญญาตรี 2-4 ปี และปริญญาโท 1 ปี  สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือมีข้อตกลงการรับสมัครแบบมีเงื่อนไข หลักสูตรเตรียมพื้นฐาน (foundation) และปริญญาตรี (associate degree)  จะช่วยให้นักเรียนผ่านและเข้าเรียนได้

หากนักเรียนยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนปริญญาระดับไหนหรือหลักสูตรใดในออสเตรเลีย? ปรึกษา SI-Australia ฟรี!

ฉันสามารถเรียนหลักสูตรไหนในออสเตรเลียได้บ้าง?

ระดับการเรียนต่อออสเตรเลีย

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos