หลักสูตร Certificate ของออสเตรเลีย

หลักสูตร Certificate คืออะไร ?

หลักสูตร Certificate ในออสเตรเลียเป็นประเภทหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาและการอบรมวิชาชีพ (VET) ที่ให้ทักษะและความรู้ทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมหรืออาชีพที่เฉพาะ หลักสูตรเหล่านี้ถูกออกแบบเพื่อเตรียมให้มีทักษะทางการงานและเตรียมพร้อมให้เข้าสู่ตำแหน่งระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางในสาขาที่เลือก

หลักสูตร Certificate นี้มีการเสนอโดยหลายสถาบันการศึกษา รวมถึงสถาบัน TAFE (Technical and Further Education) วิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยบางแห่ง ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่สั้นกว่ามุมมองระดับสูงเช่น diploma หรือปริญญาตรี ระยะเวลาของหลักสูตร Certificate สามารถครอบคลุมตั้งแต่สัปดาห์ถึงหลายเดือน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและความเข้นข้นของการศึกษา

เมื่อเรียนจบหลักสูตร Certificate นักเรียนจะได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศที่เรียกว่า Certificate ระดับของ Certificate มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ Certificate I (ระดับเริ่มต้น) ถึง Certificate IV (ระดับสูง) และปริญญานี้สามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและเพื่อเป็นช่องทางในการเรียนต่อเช่น การไปศึกษา diploma หรือปริญญาตรีในอนาคต 

โครงสร้างและวิธีการตั้งชื่อของหลักสูตร Certificate อาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างรัฐและดินแดนต่าง ๆ ในออสเตรเลีย เนื่องจากการเรียนสายอาชีพได้รับการควบคุมในระดับรัฐเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แนวคิดทั้งหมดและวัตถุประสงค์โดยรวมของหลักสูตร Certificate ยังคงเหมือนกันทั่วประเทศ

มีวิชาใดที่เปิดสอนในหลักสูตร Australian Certificate บ้าง?

หลักสูตร Certificate ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรมและอาชีพ เช่น ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการด้านการโรงแรม อาชีพด้านช่าง (เช่น การประปาหรือช่างไม้) บริการด้านสุขภาพ บริการชุมชน และอื่น ๆ โดยมักจะมีโครงสร้างที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติ (training) ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทั้งความรู้ทางทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติจริง

เรียนต่อหลักสูตร Certificate ของออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการเรียนหลักสูตร certificate ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos