ทำความเข้าใจกับ ระบบการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

โครงสร้างการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 41 แห่ง ประกอบด้วยสถาบันของรัฐ 38 แห่ง และสถาบันเอกชน 3 แห่ง ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยเหล่านี้จะก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายที่คล้ายกัน แต่กระบวนการวางแผน และการตัดสินใจที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเหล่านี้จะมีความแตกต่างกัน โดยได้รับอิทธิพลจากความชำนาญเฉพาะด้านนั่นเอง ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติรัฐสภาของตนภายในรัฐที่ลงทะเบียนไว้

Australian Qualifications Framework คืออะไร?

The Australian Qualifications Framework (AQF) เป็นนโยบายระดับชาติที่ครอบคลุม ซึ่งควบคุมคุณสมบัติด้านการศึกษา และการฝึกอบรมของออสเตรเลีย ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงรัฐ และเมืองต่าง ๆ โดย The AQF จะมีการรวบรวมวุฒิการศึกษาจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น โรงเรียน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มารวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป้าหมายหลักคือเพื่อให้นักเรียนจะรับวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการได้อย่างราบรื่นมากที่สุด และเพื่อสนับสนุนมาตรฐานระดับชาติในด้านการศึกษา และการฝึกอบรม

ระดับการศึกษาของออสเตรเลีย

AFQ Level Qualification Degree level
Course Duration
10 Higher Doctoral Degree Postgraduate 3-5 Years
10 Doctoral Degree Postgraduate 3-5 Years
9 Masters Degree (Research) Postgraduate 1-2 Years
9 Masters Degree (Coursework) Postgraduate 1-2 Years
9 Masters Degree (Extended) Postgraduate 3-4 Years
8 Graduate Diploma Postgraduate 0.5-1 Year
8 Graduate Certificate Postgraduate 0.5-1 Years
8 Bachelor Honours Degree Undergraduate 1 Years
7 Bachelor Degree Undergraduate 3-4 Years
6 Associate Degree Undergraduate 2 Years
6 Advanced Diploma Undergraduate 1.5-2 Years
5 Diploma Undergraduate 1-2 Years
4 Certificate IV Undergraduate 0.5-2 Years
3 Certificate III Undergraduate 1-2 Years
2 Certificate II Undergraduate 0.5-1 Years
1 Certificate I Undergraduate 0.5-1 Years

สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย

ข้อกำหนดจากรัฐเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ควบคุมหน่วยงานกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ตลอดจนความพร้อมและขอบเขตของเงินทุน โดยประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 41 แห่ง ประกอบด้วยสถาบันของรัฐ 38 แห่ง และสถาบันเอกชน 3 แห่ง 

ระบบการให้เกรด

ในออสเตรเลีย ระบบการให้เกรดอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างสถาบันการศึกษา แต่โดยทั่วไปแล้ว จะใช้ระดับการให้เกรดทั่วไป โดยระบบการให้เกรดที่ใช้กันมากที่สุดในโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีดังต่อไปนี้

Scale (%)    
GPA
85 - 100 High Distinction (HD) High Distinction (HD) 7 - 7.99
75 - 84 Distinction (D) A 6 - 6.99
65 - 74 Credit (C) B 5- 5.99
50 - 64 Pass (P) C 4 - 4.99
0 - 49 Fail (N) Fail (F, FNP, FNS, FNC or FLW) 0 - 3.99

โดยสถาบันการศึกษาบางแห่ง อาจใช้สัญลักษณ์การให้เกรดเพิ่มเติม หรือตัวแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน เช่น "+" และ "-" อาจมีการเพิ่มเครื่องหมาย เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องเกรด (เช่น A+, A, A-) อย่างไรก็ตาม ระดับการให้คะแนนที่กล่าวถึงนั้นจะเป็นหลักการทำงานทั่วไปที่ใช้ในออสเตรเลีย

Calculate your GPA for Australian universities

หากต้องการคำนวณเกรดเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

States in Australia

ประเทศออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัย 43 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีวิทยาเขตหลายแห่งกระจายอยู่ทั่วรัฐ และเมืองต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีตัวเลือกเรื่องสถานที่ในการเรียนต่อเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง 

นี่คือรายชื่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่แบ่งตามรัฐหรือเมือง

Australian Capital Territory

New South Wales

Northern Territory

Queensland

South Australia

Tasmania

Victoria

Western Australia

ไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย

อย่ารอช้า เริ่มต้นเส้นทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียกับเรา SI-Australia สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos