การสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ประเทศออสเตรเลีย

เรียนต่อที่ออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ โดยจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลกในด้านของจำนวนนักเรียนที่มาเรียนต่อ รองจากประเทศอังกฤษ หรือ UK และสหรัฐอเมริกา

เมื่อพูดถึงการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่ออาจจะมีความซับซ้อน ซึ่ง SI-Australia เราพร้อมบริการฟรีในการสมัครเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับนักเรียน

การสมัครเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

ช่วยแนะนำหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่ตรงใจ

การเลือกหลักสูตร และมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยจะพิจารณาตามความสนใจ เป้าหมายด้านอาชีพ และความชื่อเสียงของสถาบัน สาขาวิชายอดนิยม เช่น ธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

รวมถึงการวิจัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของแต่ละสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก และประสบการณ์ของนักเรียน วิชาเลือกต่าง ๆ และโอกาสในการฝึกงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งหมดนี้จะสอดคล้องกับเป้าหมายของนักเรียน นอกจากนี้ยังพิจารณาสถานที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศ ค่าครองชีพ และทางเลือกในการทำงานนอกเวลา ซึ่งการพิจารณาตัวเลือกเรียนต่ออย่างละเอียดจะช่วยเพิ่มเส้นทางการศึกษา และโอกาสในการทำงานในอนาคต

การรวบรวมเอกสารที่จำเป็น

ในการสมัครเรียนต่อ นักเรียนจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ และเอกสารแสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอต่อการไปเรียนต่อ โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะต้องการเอกสารเพิ่มเติม เช่น ใบรับรองผลการเรียน หลักสูตรที่ต้องการ และสรุปประสบการณ์การจ้างงาน (หากเกี่ยวข้อง)

Personal statements หรือ SOP โดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ แต่เมื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน อาจจะต้องอธิบายว่าเหตุใดจึงอยากไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย 

การส่งใบสมัครเรียนต่อ

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย นักเรียนต้องทำการสมัครเป็นรายบุคคล ซึ่งสมัครได้ทั้งทางออนไลน์ หรือทางอีเมล

ในระบบการศึกษาของออสเตรเลีย นักเรียนสามารถเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัย ในภาคเรียนแรก (เดือนมีนาคม-มิถุนายน) หรือภาคเรียนที่สอง (กรกฎาคม-ตุลาคม) ซึ่งหากต้องการเริ่มเรียนในภาคเรียนแรก ควรส่งใบสมัครภายในเดือนธันวาคม เนื่องจากมหาวิทยาลัยมักตอบรับในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ และหากต้องการเข้าเรียนต่อในภาคเรียนที่สอง ควรส่งใบสมัครไม่เกินเดือนพฤษภาคม

นอกจากนี้จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ที่ไม่สามารถขอคืนได้จำนวน 50-100 AUD ก่อนดำเนินการส่งใบสมัครเรียนต่อ

สมัครวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

หากต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียนประเภท subclass 500 ยกเว้นการไปเรียนต่อสูงกว่าปริญญาตรี research-driven โดยวีซ่าจะมีค่าใช้จ่าย AUD 1,080 สำหรับผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และ 770 AUD สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ในการขอวีซ่าผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารทางการเงิน รวมถึงค่าธรรมเนียมหลักสูตร 12 เดือน ค่าครองชีพ 21,041 ดอลลาร์ออสเตรเลีย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงสุด AUD 3,000 หรือสามารถแสดงรายได้ต่อปี อย่างน้อย AUD 62,222 จากผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนของนักเรียน และอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสุขภาพ ใบรับรองจากตำรวจ และข้อมูลไบโอเมตริกซ์

การยื่นขอวีซ่าจะสามารถทำได้ ต่อเมื่อนักเรียนได้รับข้อเสนอ หรือ offer จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยมีการตอบรับหรือจดหมายลงทะเบียนส่งมาด้วย

เดินทางไปถึงประเทศออสเตรเลีย

เมื่อนักเรียนได้รับวีซ่าการศึกษา และได้รับการตอบรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เลือกแล้ว นักเรียนก็สามารถเริ่มต้นการเรียนต่อ และการใช้ชีวิตครั้งใหม่ในการเรียนต่อที่ออสเตรเลียได้เลย

ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย และรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการสมัครเรียนต่อ สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos