ปริญญาเอก (PhD) ในออสเตรเลีย

ปริญญาเอก (PhD) คือวุฒิการศึกษาที่สูงที่สุดจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก การเรียนปริญญาเอกขึ้นอยู่กับโครงการวิจัย (research project) ที่สำคัญในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ ส่วนใหญ่ research project จะมีความยาวไม่เกิน 100,000 คำ ซึ่งจัดทำเป็นธีสิส (thesis) ที่ต้องป้องกันในการสอบปากเปล่าเพื่อแก้ข้อสงสัยเมื่อจบหลักสูตร นักเรียน PhD ทุกคนจะได้รับการกำหนดความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาวิจัย และระยะเวลาในการศึกษา PhD ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 3 ปีเต็ม (full-time) และ 6 ปีแบบ part-time

และด้วยเหตุนี้ นักเรียนจะต้องรับผิดชอบงานและตารางเวลาของตัวเองมากขึ้น มหาวิทยาลัยของออสเตรเลียมีชื่อเสียงในด้านโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ทันสมัยด้านการวิจัย พร้อมการสนับสนุน partnership ทางธุรกิจ

ข้อกำหนดในการเข้าเรียนระดับปริญญาเอก (PhD)

สถาบันการศึกษาในออสเตรเลียมีอิสระในการรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่หลักสูตร PhD โดยทั่วไปการรับเข้าเรียนนี้มักมีเงื่อนไขว่านักเรียนที่มีความสนใจต้องเรียนจบปริญญาตรี และอย่างน้อยต้องได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง และต้องมีปริญญาโทอีกด้วย เอกสารยืนยันความสามารถในภาษาอังกฤษจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยต้องมีคะแนน IELTS อย่างน้อยที่ 6.5 การประเมินในปีแรกของการเรียนเหลืออีกบางส่วน และจะต้องส่ง thesis ช่วงท้ายของหลักสูตรอย่างเสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ตัดสินใจเลือกหัวข้อวิจัยและหาวิธีการสนับสนุนทางการเงินสำหรับงานวิจัยแล้ว เอกสารสำคัญต่างๆ เหล่านี้จำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นใบสมัครของนักเรียน:

- แผนงานวิจัยของหลักสูตร PhD (Research Proposal)

นักเรียนทุกคนต้องมีแผนงานวิจัย (research proposal) เมื่อสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกresearch proposal เล่าถึงการวิจัยที่ต้องการดำเนินการ จะดำเนินการอย่างไร และเหตุใดจึงสำคัญ คณะผู้เชี่ยวชาญจะต้องอนุมัติแผนงานวิจัยก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มต้นได้

ค่าเล่าเรียน PhD ในออสเตรเลียเท่าไหร่กันนะ

การได้รับทุนและการทำวิจัย PhD มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากในออสเตรเลีย ผู้สมัครต้องจ่ายเงินประมาณ 40,000 AUD ถึง 60,000 AUD มีทุนการศึกษาที่สามารถช่วยสนับสนุนปริญญาเอกของนักเรียนได้ และน้อยมากที่นักเรียนปริญญาเอกจะไม่ได้รับทุน bursary, grant หรือ scholarship

เรียนต่อ PhD ในออสเตรเลีย

สนใจเรียนต่อปริญญาเอกด้านการวิจัยที่ออสเตรเลีย ปรึกษา SI-Australia ฟรี ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos