Top 10 มาหสวิทยาลัยรุ่นใหม่ในออสเตรเลีย ประจำปี 2024

Last updated: 14 November 2023 Australia University Rankings Study in Australia

ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าพึงพอใจสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดึงดูดนักเรียนจากทั่วโลกด้วยข้อเสนอที่หลากหลายและภูมิทัศน์ทางวิชาการที่มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียมีการเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่หลายแห่งที่ได้สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับโลก

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ 2023 Times Higher Education Young University Rankings มีมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 50 ปีลงไปจากทั่วโลกถึง 605 แห่งที่ได้รับการยอมรับ ในรายงานนี้ มีมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียประมาณ 23 แห่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่ดีที่สุดในโลก สถาบันเหล่านี้ผสมผสานมุมมองที่สดใหม่เข้ากับความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ, นวัตกรรม และการวิจัยที่ล้ำสมัย

มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่หลายแห่งเปิดรับความหลากหลายและส่งเสริมความเป็นสากล โดยดึงดูดนักศึกษาทั่วโลก และสร้างชุมชนวิทยาเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม หากคุณต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก่อนช่วงรับสมัครที่กำลังจะมาถึง ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาของคุณได้แล้ววันนี้

best young universities australia

มหาวิทยาลัยอายุน้อยกว่า 50 ปีที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลีย 

1. University of Technology Sydney

University of Technology Sydney (UTS) เป็นสถาบันชั้นนำของออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1988 UTS ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วในด้านนวัตกรรมและแนวทางที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมในด้านการศึกษาและการวิจัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ business, design, engineering, health, information technology, law และ science มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรภาคปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โดยผสมผสานประสบการณ์จริง, การฝึกงาน และการเรียนรู้แบบผสมผสานการทำงานเพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

2. Queensland University of Technology

Queensland University of Technology (QUT) เป็นสถาบันอันทรงเกียรติของออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 QUT เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา เช่น business, science, engineering, creative industries, health, law และ education หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบให้มุ่งเน้นไปที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมอบทักษะการปฏิบัติและความรู้แก่นักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาคธุกิจและอุตสาหกรรม โดยเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานกับการทำงานจริง นักศึกษามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการฝึกงาน, และโครงการทดแทนตำแหน่งงานว่างระหว่างสถาบันการศึกษาและกลุ่มธุรกิจ QUT ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบ

3. University of Wollongong

University of Wollongong (UOW) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรม University of Wollongong ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลายหลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา เช่น arts, business, engineering, health, law, science และ social sciences มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน หลักสูตรของ UOW ได้รับการออกแบบให้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยจัดเตรียมนักศึกษาให้มีทักษะและความรู้เชิงปฏิบัติผ่านการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้เชิงทฤษฎีและประสบการณ์จริง

มหาวิทยาลัยดำเนินการวิจัยในหลากหลายสาขา รอาทิ sustainability, health sciences, engineering, materials science และ social sciences นักวิจัยของ UOW ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และพันธมิตรในชุมชนเพื่อจัดการกับความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริงและยกระดับความรู้และเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ

4. Western Sydney University

Western Sydney University (WSU) เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีชีวิตชีวาและหลากหลายของ Western Sydney รัฐนิวเซาท์เวลส์ WSU ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตซึ่งมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่เข้าถึงได้และมีคุณภาพสูง, ดำเนินการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมกับชุมชน WSU เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา เช่น arts, business, engineering, health, law, science, social sciences และ education มหาวิทยาลัยเน้นประสบการณ์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ, ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์, ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

WSU เป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยซึ่งอุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกผ่านการวิจัยเชิงนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจัดการกับความท้าทายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลกในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, ความยั่งยืน, เทคโนโลยี, ความยุติธรรมทางสังคม และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวิทยาเขตหลายแห่งทั่ว Western Sydney โดยแต่ละวิทยาเขตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย

5. University of Canberra

University of Canberra (UC) เป็นสถาบันอันทรงเกียรติของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศอย่างแคนเบอร์รา ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 และพัฒนาจนเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม การวิจัย และการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม UC เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา เช่น rts and design, business, communication, education, health, law, science และ technology หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและทักษะการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันที่เน้นการวิจัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับความท้าทายในโลกของการทำงานจริงผ่านการวิจัยที่ล้ำสมัย

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย ​​รวมถึงห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์ครบครัน, ห้องสมุด, ศูนย์การวิจัยเฉพาะทาง, พื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน และโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีขั้นสูง

6. Curtin University

Curtin University เป็นสถาบันอันทรงเกียรติของออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1966 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ business, engineering, health sciences, humanities, social sciences และ science มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมอบความรู้ ทักษะและประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน หลักสูตรของ Curtin ได้รับการออกแบบร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าผุ้เรียนจะมีความพร้อมในการทำงานจริงได้ทันที

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการวิจัยที่เข้มข้นและดำเนินการวิจัยในหลากหลายสาขา เช่น เหมืองแร่และแร่ธาตุ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความยั่งยืน, นวัตกรรมดิจิทัล, ดาราศาสตร์ และการศึกษาเกี่ยวกับชนพื้นเมือง โดยร่วมมือกับองค์กรชั้นน และหน่วยงานภาครัฐเพื่อมอบประสบการณ์เชิงปฏิบัติ การฝึกงาน และโอกาสการเรียนรู้แบบผสมผสานการทำงานให้กับนักศึกษา

7. Deakin University

Deakin University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียในด้านความเป็นเลิศของการศึกษา การวิจัยเชิงนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม Deakin ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 และได้กลายเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในด้านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมัย และทัศนคติระดับโลก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลากหลายสาขาวิชา อาทิ arts, business, health sciences, engineering, information technology, law และ science หลักสูตรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพที่ประสบความสำเร็จ

ชุมชนวิทยาเขตที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Deakin สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองระดับโลกและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยกสำหรับนักศึกษาจากภูมิหลังที่หลากหลาย

8. Bond University

Bond University เป็นสถาบันเอกชนอันทรงเกียรติที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1989 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านแนวทางการศึกษาที่เป็นนวัตกรรม, สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล และความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน มหาวิทยาลัย Bond เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา เช่น business, law, health sciences, communication และ humanities ชั้นเรียนขนาดเล็กและวิธีการสอนแบบเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยช่วยให้นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้สอน

Bond ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะซึ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเปิดรับนวัตกรรม, ความคิดสร้างสรรค์ และกรอบความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการและเริ่มต้นธุรกิจของตนเองผ่านหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร Transformer Entrepreneurship และ Bond Business Accelerator นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม โดยมอบโอกาสอันมีค่าในการสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงให้กับนักศึกษา

9. Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งมอบการศึกษาคุณภาพสูงและดำเนินการวิจัยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายหลักสูตร เช่น arts, business, design, engineering, health, science, และ technology  มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบการศึกษาเชิงปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์จริง หลักสูตรของ Swinburne ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอาชีพการงาน

Swinburne University of Technology ยังเป็นสถาบันที่เน้นการวิจัยซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านงานวิจัยที่มีผลกระทบและขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตขั้นสูง วิทยาศาสตร์ข้อมูล นวัตกรรมดิจิทัล วิทยาศาสตร์สุขภาพ หุ่นยนต์ และดาราศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมระดับโลกและเสนอโอกาสมากมายสำหรับประสบการณ์ระดับนานาชาติ ช่วยให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในโปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ การฝึกงานระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการวิจัย

10. Griffith University

Griffith University เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียใน South East Queensland โดยมีวิทยาเขตในบริสเบน, โกลด์โคสต์ และโลแกน Griffith ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 และมีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน มหาวิทยาลัย Griffith เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ business, health, science, engineering, arts, education และ law มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาคุณภาพสูงที่ผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับประสบการณ์ภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อมอบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาและโอกาสในการเรียนรู้แบบบูรณาการการทำงาน การฝึกงาน และโครงการอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ของตนไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง

Study in Australia

หากคุณต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก่อนช่วงรับสมัครที่กำลังจะมาถึง ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาของคุณได้แล้ววันนี้

มหาวิทยาลัยในบทความนี้:

  • Bond University
  • Curtin University
  • Deakin University
  • Griffith University
  • Queensland University of Technology
  • Swinburne University of Technology
  • University of Canberra
  • University of Technology Sydney
  • University of Wollongong
  • Western Sydney University
กลับไปสู่หน้าบทความเพื่อการเรียนต่อ

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos