ปริญญาโทในออสเตรเลีย

เรียนต่อปริญญาโทในออสเตรเลีย

สำหรับนักเรียนที่จบปริญญาตรีแล้ว ออสเตรเลียมีหลักสูตรปริญญาโทหลากหลาย โดยใช้เวลาเรียน 1-2 ปี

ออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพ ปริญญาโทของออสเตรเลียได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนายจ้าง และนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในออสเตรเลียก็ให้โอกาสที่ยอดเยี่ยมในการมุ่งมั่นกับชุมชนนักวิชาการและนักเรียนมาจากหลากหลายวัฒนธรรมและน่าตื่นเต้น นักเรียนจะได้พบสิ่งต่างๆ ดังนี้

ประเภทของปริญญาโทในออสเตรเลีย

Graduate Certificate

ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Certificate) เป็นวุฒิการศึกษาหลังปริญญาตรี ที่มีระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโท  ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และทักษะเฉพาะทาง ในสาขาหรือแนวการเรียนที่เจาะจง โดยทั่วไป Graduate Certificate ใช้เวลาน้อยกว่าปริญญาโท  และเป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติหรือพัฒนาทักษะในด้านใดด้านหนึ่ง

Graduate Diploma

Graduate Diploma เป็นวุฒิการศึกษาหลังปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรีแต่ต่ำกว่าปริญญาโทหนึ่งระดับ หลักสูตร Graduate Diploma ส่วนใหญ่จะใช้เวลานานกว่า Graduate Certificate แต่สั้นกว่าปริญญาโทเต็มรูปแบบ  ผู้คนนิยมเลือก Graduate Diplomas เพื่อก้าวหน้าในสายอาชีพ เรียนรู้เฉพาะทางหรือเปลี่ยนสายงาน

Post-Baccalaureate Diploma

ประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี (Post-Baccalaureate Diploma) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่จบปริญญาตรีแล้ว  และต้องการเสริมทักษะเดิมหรือฝึกฝนทักษะใหม่  หากเคยเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศของตัวเองมาแล้ว  ประกาศนียบัตรนี้เป็นวิธีที่ดีในการต่อยอดการเรียนเดิมผ่านวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในออสเตรเลีย

Master's Degree

ปริญญาโท (แบบวิทยานิพนธ์) ใช้เวลาเรียน 1-2 ปี และต้องเขียนวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นักเรียนจะได้รับการประเมินความสามารถในการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยอ้างอิงทฤษฎี ร่วมมือกัน ศึกษาประเด็นเฉพาะเจาะจงที่่ตัวเองเลือก

Research Degree

Research degree ต้องรับผิดชอบงานวิจัยของตนเอง และส่งวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา Research degree เป็น PhD หลักสูตรการวิจัยยอดนิยม ซึ่งใช้เวลาเรียน 4-7 ปี

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาโทในออสเตรเลีย ใช้เงินเท่าไหร่

ค่าเล่าเรียนสำหรับปริญญาโทในออสเตรเลีย  สำหรับนักเรียนต่างชาติ  โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย  จนถึง 45,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อปี  สำหรับหลักสูตรแบบเน้นการเรียน (coursework-based)  อย่างไรก็ตามสำหรับหลักสูตรวิจัย ค่าเล่าเรียนอาจลดลง หรือแม้กระทั่งไม่มีค่าใช้จ่ายในบางกรณี เนื่องจากนักเรียนอาจจะได้รับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุน

เรียนต่อปริญญาโทในออสเตรเลีย

หากคุณต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโทในออสเตรเลีย สามารถขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos