5 มหาวิทยาลัยออสเตรเลียชื่อดังด้าน Computer Science

Last updated: 10 May 2023 Australian Course Guide Computer Science

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีชื่อเสียงในด้านการให้การศึกษาคุณภาพสูง และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในออสเตรเลีย รวมไปถึงมหาวิทยาลัย Group of Eight (Go8) มีหลักสูตร Computer Science ที่โดดเด่น พร้อมด้วยอาจารย์ที่ยอดเยี่ยม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัย และทรัพยากรที่ทันสมัย

ออสเตรเลียมีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรือง รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการด้านไอที โทรคมนาคม และอื่น ๆ การเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ในออสเตรเลียช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มีส่วนร่วมในการฝึกงาน และได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติผ่านความร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่น

มาดูกันว่า Top 5 มหาวิทยาลัยดังด้าน Computer Science ในออสเตรเลีย จากการอันดับโดย QS World Rankings 2023 จะมีที่ไหนกันบ้าง และหากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี เพื่อรับข้อมูลเรียนต่อกับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

Top 5 มหาวิทยาลัยออสเตรเลียด้าน Computer Science

1. University of Melbourne

University of Melbourne เปิดสอนหลักสูตร Computer Science ที่ครอบคลุมโดยเน้นไปที่พื้นฐานทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำความเข้าใจ และพัฒนาโซลูชันการประมวลผลที่เป็นนวัตกรรม

สาขาวิชาระบบคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของที่นี่ มักใช้เวลาเรียนเต็มเวลา 3 ปี โดยจะครอบคลุมวิชาต่างๆ มากมาย รวมถึงการเขียนโปรแกรม อัลกอริธึม และโครงสร้างข้อมูล

2. Australian National University

Computer science ของ Australian National University ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในหลักการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเตรียมความพร้อมให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในสาขานี้

โดยมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตร Bachelor of Advanced Computing (Honours) ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาเรียนเต็มเวลา 4 ปี ตลอดหลักสูตร นักศึกษาจะครอบคลุมวิชาต่าง ๆ มากมาย เช่น computer networks, databases และ software engineering เป็นต้น

3. University of New South Wales

หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Computer Science ที่ UNSW เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี ที่จัดเตรียมนักเรียนให้มีทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการออกแบบ และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมทั้งด้าน hardware and software aspects, including computing tools, operating systems, compilers, translators และ computer hardware 

4. University of Sydney

หลักสูตร Master of Computer Science ที่ University of Sydney เป็นหลักสูตรปริญญาโท ที่เตรียมนักเรียนให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรับมือกับความท้าทายทางเทคโนโลยีได้ โดยหลักสูตรนี้นำเสนอการผสมผสานระหว่างความรู้ด้านเทคนิค ประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และทักษะการแก้ปัญหา

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เช่น Algorithms and Theory, Cybersecurity, Data Science and AI, Digital Media, Human-Computer Interactions, Networks และ Distributed Systems

5. Monash University

หลักสูตรปริญญาตรี Bachelor of Computer Science ของ Monash University ได้รับการออกแบบสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีที่สนใจในการวิจัย เป็นการผสมผสานประโยชน์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เข้ากับโครงการวิจัยภาคปฏิบัติตลอดทั้งหลักสูตร

โดยหลักสูตรจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ และการวิจัยที่จำเป็นสำหรับการศึกษาปริญญาโท หรืออาชีพในการวิจัย และการพัฒนาดิจิทัล สอนโดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียง ในคณะไอทีชั้นนำของออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียนรู้ที่จะคิดอย่างสร้างสรรค์และวิเคราะห์ มีความสามารถในการออกแบบอัลกอริทึม และโครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง

เรียนต่อ Computer Science ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Computer Science ที่ออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี เพื่อรับข้อมูลเรียนต่อกับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

มหาวิทยาลัยในบทความนี้:

  • Australian National University
  • Monash University
  • University of Melbourne
  • University of New South Wales
  • University of Sydney
กลับไปสู่หน้าบทความเพื่อการเรียนต่อ

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos