หลักสูตร Foundation ของออสเตรเลีย

หลักสูตร Foundation คืออะไร

ในออสเตรเลีย หลักสูตร foundation ที่เรียกอีกชื่อว่า pathway หรือหลักสูตร preparatory เป็นหลักสูตรการเรียนที่ออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมนักเรียนสำหรับการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะสำหรับ ผู้ที่อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การเข้าเรียนตรงเข้ามหาวิทยาลัยหรือโปรแกรมวิชาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย เสนอ หลักสูตร Foundation มีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงช่องโหว่ระหว่างวุฒิการศึกษาปัจจุบันของนักเรียนกับทักษะทางวิชาการและความรู้ที่ต้องการสำหรับหลังจบการศึกษาในระดับหลังมัธยมปลาย

มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบัน TAFE และวิทยาลัยเอกชนบางแห่งมักเปิดสอนหลักสูตรพื้นฐาน (foundation) หลักสูตรนี้มีระยะเวลาประมาณ 1 ปีและให้นักเรียนมีพื้นฐานทางวิชาการอย่างเข้มข้น ในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรของ foundation ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญทางภาษา และสาขาวิชาที่เลือกเรียน

หลักสูตร foundation รับประกันความก้าวหน้าในหลากหลายหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีโทหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรนี้

หลักสูตร foundation เป็นพันธมิตร (partnership) กับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่าง ๆ และ สามารถรับรองความคืบหน้าไปยังสถาบันนั้นหากนักเรียนได้เกรดสูงเพียงพอ หลายหลักสูตรจะพิจารณานักเรียนตามแคมปัสของมหาวิทยาลัยโดยได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเต็มรูปแบบพร้อมสิทธิ์เข้าใช้ห้องสมุด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาอย่างครบครัน

จำเป็นต้องเรียนหลักสูตร Foundation ไหม

หลักสูตร foundation มีประโยชน์มากๆ สำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยม แต่อาจจะไม่มีคุณสมบัติ (qualification) หรือพื้นฐานการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวบ่งชี้สำหรับการเรียนที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนเป็นเวลานานหรือกำลังทำการเปลี่ยนจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเหมาะสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมและการเตรียมตัวทางวิชาการ (academic) เพื่อเข้าเรียนเต็มรูปแบบ

ข้อกำหนดของหลักสูตร Foundation ในออสเตรเลีย

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนต้องจบชั้นมัธยมหรือมีคุณสมบัติเทียบเท่า ความต้องการทางวิชาการเฉพาะ อาจแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยคาดหวังให้นักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมและได้ รับ Certificate Diploma หรือคุณสมบัติที่เทียบเท่า

นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตร foundation ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 5.0 โดยไม่มีองค์ประกอบใดเลยที่ต่ำกว่า 4.5 ถ้านักเรียนไม่มีวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ อาจต้องเข้าเรียนหลักสูตร English language หรือ college ก่อนที่จะเริ่มหลักสูตร foundation รวมถึงเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่:

เรียนต่อหลักสูตร Foundation ของออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการสอบถามพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าเรียนในหลักสูตร foundation เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos