ปริญญาตรีในออสเตรเลีย

ปริญญาตรีในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ

การศึกษาปริญญาตรีในออสเตรเลีย ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลายก่อน ปกติแล้ว มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะมีช่วงรับสมัครหลักสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีอยู่สองช่วง คือ เดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม และ กรกฎาคม/สิงหาคม อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยอาจมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในภาคเรียนหรือไตรมาสตลอดทั้งปี

หลักสูตรปริญญาตรีในออสเตรเลีย มักจะผสมผสานระหว่างวิชาพื้นฐาน วิชาเลือก และบางครั้งอาจมีวิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา โครงสร้างของหลักสูตรอาจรวมถึงการบรรยาย การสอนแบบกลุ่ม งานภาคปฏิบัติ และการประเมินผล ซึ่งรวมถึงการสอบ การเขียนเรียงความ และการทำ project โดยปกตินักเรียนปริญญาตรีจะใช้เวลาเรียนประมาณ 3 - 4 ปี ปริญญาตรีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานทำที่ดีขึ้นหรือเข้าเรียนต่อปริญญาโท

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียส่วนใหญ่มักใช้ระบบหน่วยกิตที่เรียกว่า "Australian Qualifications Framework (AQF)" ภายใต้ระบบ AQF นี้ เมื่อเรียนวิชาต่างๆ ระหว่างการเรียนปริญญาตรี หลักสูตรหรือวิชาจะมีค่าเป็นหน่วยกิต สะสมหน่วยกิตครบตามที่กำหนดสำหรับสาขานั้นๆ ก็ถือว่าจบการศึกษา หน่วยกิตเหล่านี้ยังสามารถนำไปเทียบโอนเพื่อเรียนต่อสาขาอื่นที่ใช้อ้างอิง AQF หรือมหาวิทยาลัยอื่นได้อีกด้วย

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียสนับสนุนให้นักศึกษาต่อยอดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านหลักสูตรปูพื้นฐาน (pathways) และ ทางเลือกการเทียบโอนหน่วยกิต (articulation options) สำหรับนักเรียนที่โอนย้ายจากการเรียนสายอาชีพหรือเทคนิค (เช่น TAFE) ไปเป็นหลักสูตรปริญญาตรีหรือเพื่อความก้าวหน้าจาก หลักสูตร diploma ไปจนถึงระดับปริญญาตรี

เรียนปริญญาตรีในออสเตรเลียใช้เวลานานเท่าใด?

หลักสูตรปริญญาตรีในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 3 - 4 ปี แบบเต็มเวลา (full-time) ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและหลักสูตรเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพบางหลักสูตร เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์ อาจมีระยะเวลาเรียนที่นานกว่า

ค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรีในออสเตรเลียเท่าไหร่

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยต่อปีสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาตรีอยู่ในช่วงประมาณ 25,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ถึง 45,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรรู้คือค่าเล่าเรียนอาจแตกต่างกันอย่างมากในมหาวิทยาลัยและหลักสูตรต่างๆ ดังนั้นจึงแนะนำให้อ้างอิงจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดูข้อมูลค่าเทอมที่ถูกต้องและเป็น rate ค่าเล่าเรียนในปัจจุบัน

เรียนต่อปริญญาตรีในออสเตรเลียที่ไหนดี ?

หลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียนั้นมีการสอนระดับโลก สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และการยอมรับจากบริษัทระดับโลก

เรียนต่อปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย

หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนปริญญาตรีในออสเตรเลีย สามารถขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้แล้ววันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos