บริการวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย

เราจะช่วยนักเรียนขอวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย ได้อย่างไร?

SI-Australia เรามีที่ปรึกษาด้านวีซ่าที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมือง กฎและข้อบังคับล่าสุด เราสามารถให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะขอวีซ่านักเรียนเพื่อไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

บริการช่วยสมัครวีซ่านักเรียน ที่ออสเตรเลีย

เพื่อให้การสมัครวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลียเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว และเพิ่มโอกาสในการตอบรับวีซ่า ดังนั้นเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ดังนี้

  1. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นฟรี
  2. ช่วยตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น
  3. กรอก และส่งใบสมัครออนไลน์ไปที่ Australian Visa Office
  4. ทำการจองคิวเพื่อส่งเอกสารไปที่ Australian visa centre
  5. ติดต่อสื่อสารกับวีซ่าออสเตรเลีย และเรื่องการย้ายถิ่นฐานในนามของนักเรียน

ประเภทของวีซ่านักเรียน ในออสเตรเลีย

Subclass 500

วีซ่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนเต็มเวลา ในสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย โดยครอบคลุมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนหลักสูตรอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม

Subclass 590

วีซ่านี้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตร non-award foundation หรือเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเปิดสอนสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับการวิจัย ระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

Subclass 485

วีซ่า Temporary Graduate visa จะอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของออสเตรเลีย สามารถทำงานในประเทศออสเตรเลียได้ชั่วคราว มีสองประเภท ได้แก่ Graduate Work stream และ the Post-Study Work stream

สมัครวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย

หากนักเรียนสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องวีซ่าเรียนต่อ หรือบริการ Student Visa Service สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี แบบออนไลน์ หรือส่วนตัวกับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

Your Details

ฉันยินยอมที่จะรับการสื่อสารทางดิจิทัลและโทรศัพท์จาก SI-Australia เกี่ยวกับบริการการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของ SI-Australia ฉันเข้าใจว่าฉันอาจเปลี่ยนการตั้งค่าหรือยกเลิกการสื่อสารกับ SI-Australia ได้ตลอดเวลาโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ในการสื่อสารทางอีเมล SI-Australia.

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos