Top 5 หลักสูตรการพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย

Last updated: 30 November 2023 Nursing Study in Australia

การเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียมอบโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับพยาบาลในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ โดยเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นมืออาชีพที่สามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ เช่น มะเร็งวิทยา การพยาบาลเด็ก หรือการพยาบาลโรคหัวใจ หลักสูตรมีทั้งแบบนอกเวลาและเต็มเวลา ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยสำหรับนักศึกษาต่างชาติอาจมีค่าใช้จ่ายประมาณ $34,500 - $128,448 และหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการทำงานสถานพยาบาลต่าง ๆ เช่น ในโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลชุมชน สถานพยาบาลเอกชน และสถานดูแลผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานทางวิชาการในระดับสูงและการควบคุมคุณภาพ และหลักสูตรการพยาบาลในออสเตรเลียจะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานทางทฤษฎีที่แข็งแกร่งและทักษะการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างอาชีพการพยาบาลที่ประสบความสำเร็จ ทุกหลักสูตรได้รับการรับรองโดย Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council (ANMAC) และเนื่องจากออสเตรเลียอยู่ในระดับแนวหน้าด้านการวิจัยทางการแพทย์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพ นักศึกษาพยาบาลจะมีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการวิจัยที่ล้ำหน้า และได้รับความรู้ ไปจนถึงเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกัน

หลักสูตรการพยาบาลประเภทต่างๆ ที่เป็นที่นิยม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการพยาบาลที่ดีที่สุดในออสเตรเลียด้านล่าง (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings by Subject 2023) ต้องการสมัครเรียน โปรดนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้แล้ววันนี้

best nursing degrees australia

Top Five Nursing Universities in Australia 

1. The University of Sydney

University of Sydney เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคณะพยาบาลชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย โดยอยู่ในอันดับที่ 13 ของโลกด้านการพยาบาล (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ตามสาขาวิชาปี 2023) Sydney Nursing School มีอัตราการจ้างงาน 98% หลังจากสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับการสอนโดยแพทย์และนักวิจัยชั้นนำ ซึ่งทำให้พวกเขามีความรู้และตระหนักถึงแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลทั่วโลก

หลักสูตร The B.Sc Nursing เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี และหลักสูตรความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย เช่น โภชนาการและการควบคุมอาหาร, การพยาบาลฉุกเฉิน, การพยาบาลผู้ป่วยหนัก ฯลฯ หลักสูตรเหล่านี้จะช่วยเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการทำงานในระบบการดูแลสุขภาพของรัฐและเอกชน ศูนย์ดูแลชุมชน ฯลฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นผู้ดำเนินการและจัดหาตำแหน่งงานว่าง

2. Monash University

แผนกการแพทย์ การพยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Monash University อยู่ในอันดับที่สามในการจัดอันดับ Shanghai Global Ranking of Academic Subjects ประจำปี 2023 วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยคือการให้ความรู้และเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาอย่างดีที่สุดเพื่อส่งผลเชิงบวกต่อการดูแลสุขภาพ หลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอทักษะภาคปฏิบัติ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัยที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากสถิติล่าสุดของมหาวิทยาลัยพบว่าประมาณ 95% ของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตั้งแต่การเข้าเรียนจนถึงหลักสูตรฝึกงาน

3. The University of Melbourne

การศึกษาด้านการพยาบาลที่ University of Melbourne จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะของผุ้เรียนเพื่อพัฒนาอาชีพในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ หลักสูตรการพยาบาลของมหาวิทยาลัยจะช่วยให้นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์แห่งออสเตรเลีย สำหรับการปฏิบัติงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ โดยเป็นหลักสูตรบูรณาการที่รวมการศึกษาการปฏิบัติทางคลินิกเข้ากับการศึกษาเชิงทฤษฎีเข้าด้วยกัน

เมื่อสิ้นสุดหลักสูตร นักศึกษาจะสามารถฝึกฝนบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นนักการศึกษาพยาบาล ผู้จัดการหน่วยพยาบาล หรือที่ปรึกษาพยาบาลทางคลินิกได้

4. University of Technology Sydney

คณะพยาบาลศาสตร์ของ University of Technology Sydney เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ที่นำโดยคณาจารย์ที่มีพลวัตและมีคุณวุฒิสูง พร้อมด้วยประสบการณ์วิชาชีพที่โดดเด่นในด้านคลินิก นโยบายการศึกษา และบทบาทการวิจัย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล

หลักสูตรเปิดสอนทั้งแบบนอกเวลาและเต็มเวลาในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น like health service management, acute care, reproductive health และอื่น ๆ นอกจากนี้ ภาควิชานี้ยังมีความเกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลมากกว่า 100 แห่งทั่ว NSW ซึ่งมีตำแหน่งงานมากมายสำหรับนักศึกษา และช่วยสร้างเครือข่ายที่เป็นมืออาชีพ

5. Griffith University

ที่ Griffith University นักศึกษาจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์และทักษะจากการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อมอบการดูแลแบบมืออาชีพที่ยอดเยี่ยม นักศึกษาส่วนใหญ่ได้มีโอกาสฝึกงานในคณะการดูแลสุขภาพหลายแห่งในบริสเบนและควีนส์แลนด์ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลหลายแห่ง เช่น Alice Springs และ Thursday Island มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต UG และ PG ในสาขาวิชาเฉพาะทางมากมาย เช่น infection prevention and control, critical care nursing, emergency nursing และอื่นๆ

อนาคตทางอาชีพและเงินเดือนหลังการพยาบาลในออสเตรเลีย

การเรียนด้านพยาบาลศึกษาและการพยาบาลในออสเตรเลียค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดี มีโอกาสการจ้างงานและอาชีพที่ยอดเยี่ยม อ้างอิงจาก Australian Government’s Job Outlook คาดว่าการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพจะเติบโต 8.9% ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2024 และเมื่อเดือนกันยายน 2020 ตามรายงานของ AHPRA จำนวนผู้สมัครและลงทะเบียนในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมเป็น 394,346 และ 71,285 ตามลำดับ นอกจากนี้ การเรียนด้านการพยาบาลในออสเตรเลียยังช่วยให้ได้รับวีซ่า visa sponsorship for skilled nurses ผ่าน Skilled Occupation List (SOL) และ Regional Occupation List (ROL) ด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่เพิ่มขึ้น

สายอาชีพ (Career Paths)

รายได้เฉลี่ย (Average Salary)

Clinical Nurse Specialist

$101,000 - $121,000

Nurse Educator

$99,000 - $121,000

Public Health Nurse

$78,000 - $124,000

Nurse Midwife

$79,000 - $118,900

Oncology Nurse

$79,000 - $119,000

Study Nursing in Australia

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและหลักสูตรการพยาบาลระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ขอคำปรึกษาฟรีกับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ปรึกษาด้านการเรียนต่อของเราสามารถช่วยแนะนำตัวเลือกมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือในการสมัครได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยในบทความนี้:

  • Griffith University
  • Monash University
  • University of Melbourne
  • University of Sydney
  • University of Technology Sydney
กลับไปสู่หน้าบทความเพื่อการเรียนต่อ

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos