ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ที่นักเรียนต่างชาติต้องรู้

Last updated: 9 October 2023 Study in Australia

การเรียนต่อต่างประเทศเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงเรื่องของคุณภาพการศึกษา วิถีชีวิต และโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพการงานทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เรื่องของการเงินมักเป็นอุปสรรคสำคัญและเป็นปัจจัยแรก ๆ ที่ทำให้แพลนต้องสะดุด แต่ข่าวดีก็คือ ประเทศออสเตรเลียมีทุนการศึกษาที่เข้าถึงได้อยุ่มากมาย แถมค่าเล่าเรียนยังไม่แรงมาก ดังนั้น ถ้าพยายามมากพอ ความฝันที่จะได้เรียนต่อต่างประเทศก็ยังพอมีหนทางอยู่นะ

ทุนการศึกษาในออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือทางการเงินที่จะช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาระทางการเงินของคุณ ทุนการศึกษาเหล่านี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาหลายประเภท เช่น ทุนรัฐบาล ทุนเฉพาะมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาของเอกชนอื่น ๆ

scholarships in australia for international students

ทุนประเภทต่าง ๆ ในออสเตรเลีย

ในประเทศออสเตรเลีย มีทุนการศึกษาอยู่ทั้งหมด 6 ประเภท ดังนี้T

Merit-Based Scholarships 

หรือ "ทุนเรียนดี" นั่นเอง ทุนการศึกษานี้ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิหรือผลการเรียนของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของผ๔้รับทุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่คุณสมัคร Chancellor’s Scholarships, Vice-Chancellor’s Scholarships, Dean’s Scholarships และอื่นๆ จะอยู่ในหมวดหมู่นี้

Sports Scholarships

"ทุนนักกีฬา" เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เก่งด้านกีฬา เกณฑ์การรับทุนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของกีฬาที่คุณถนัด ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นหรือทีมชาติ ก็สามารถสมัครได้หมด

Faculty and Departmental Scholarships

"ทุนคณะและภาควิชา" เป็นทุนเรียนดีแต่กำหนดไว้สำหรับหลักสูตรเฉพาะ เช่น ทุนวิศวกรรมศาสตร์ ทุนสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นต้น

Government Scholarships

หรือ "ทุนรัฐบาล" ภายใต้โครงการทุนการศึกษาของรัฐบาล รัฐบาลออสเตรเลียเสนอความช่วยเหลือทางการเงินสี่ประเภทแก่นักศึกษา ได้แก่

ทุนช่วยเหลือด้านที่พัก

สำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์การรับความช่วยเหลือทางการเงินหรือทุนรัฐบาล ก็ยังสามารถสมัครรับทุนช่วยเหลือด้านที่พักได้ ซึ่งครอบคลุมถึงค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับนักเรียนด้วย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย

นี่คือบางส่วนของทุนการศึกษาและทุนสนับสนุน สำหรับผู้ที่วางแผนจะศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีในออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1. Australia Awards Scholarships

หนึ่งในทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศในเขตอินโดแปซิฟิก) เพื่อเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและสถาบันด้านเทคนิคและการศึกษาเพิ่มเติม (TAFE) ที่เข้าร่วม

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา Australia Awards ปี 2023-24

2. Carnegie Mellon University Scholarships

เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาโท ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มูลค่าของจำนวนทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับระยะเวลาเรียน

3. Monash University Scholarships

Monash University เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดด้านวิศวกรรม ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Monash เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนจำนวน $10,000 สำหรับนักศึกษาต่างชาติตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้สมัคร

สิทธิ์ในการรับทุนนี้มีดังต่อไปนี้ -

4. Melbourne International Undergraduate Scholarship

ทุนการศึกษานี้มอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ Melbourne University ทุนการศึกษามอบส่วนลดค่าเล่าเรียน $10,000 ในปีแรกของหลักสูตร UG หรือลดหย่อนค่าเล่าเรียน 50-100% เป็นเวลาสามปีในระดับปริญญาตรี มีการมอบทุนการศึกษาประมาณ 1,000 ทุนแก่นักศึกษาในแต่ละปี

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับโครงการทุนการศึกษาคือ -

5. UTS Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship

University of Sydney มอบทุนการศึกษา 100% ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% ตลอดระยะเวลาหลักสูตร นักเรียนที่สนใจจะต้องสมัครออนไลน์เพื่อรับทุนการศึกษา

เกณฑ์คุณสมบัติสำหรับโครงการทุนการศึกษาคือ -

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

1. UNSW International Scholarships

University of New South Wales มอบทุนการศึกษาหลากหลายประเภทสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตร UG และ PG ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียน ในขณะที่บางทุนจะเป็นทุนเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ

2. Charles Darwin University Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships

ทุนการศึกษา Charles Darwin University นั้นจำกัดจำนวนทุนการศึกษาตั้งแต่ 20 ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมสามารถสมัครขอรับทุนได้เช่นกัน

3. La Trobe Academic Excellence Scholarships (AES)

ทุนของ AES เป็นหนึ่งในทุนการศึกษามหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสามารถลงทะเบียนเพื่อรับทุนนี้ได้ แต่ขอได้ไม่เกินสองภาคการศึกษา

4. University of Sydney International Research Scholarships

ทุนสนับสนุนให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย เช่น ปริญญาการวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาโทโดยโครงการวิจัย ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเป็นเวลาสูงสุดสามปี โดยสามารถเลือกขยายเวลาได้หนึ่งภาคการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

5. Griffith Remarkable Scholarships

ทุน Griffith Remarkable มอบให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ครอบคลุมค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งจากค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียมีทุนการศึกษาหลากหลายประเภทมาก ผู้สนใจสามารถ ขอรับคำปรึกษาจาก ที่ปรึกษาของ SI-Australia เพื่อขอรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

1. Australia Awards Scholarships 

ทุน Australia Awards เป็นความช่วยเหลือทางการเงินระยะยาวที่มอบให้โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้า ทุนการศึกษาเหล่านี้อนุญาตให้ผู้คนจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศอินโดแปซิฟิก) สามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียและสถาบันด้านเทคนิคและการศึกษาเพิ่มเติม (TAFE) ที่เข้าร่วม

ผู้สมัครที่ต้องการสมัครโครงการทุนการศึกษาจะต้องลงนามในสัญญากับเครือจักรภพออสเตรเลียโดยประกาศว่าจะปฏิบัติตามแนวทางและคำแนะนำของทุนการศึกษา นักวิชาการจะต้องออกจากออสเตรเลียเป็นเวลาอย่างน้อยสองปีหลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่เช่นนั้นจะต้องใช้หนี้สำหรับต้นทุนสะสมทั้งหมดของทุนสนับสนุน

2. Australian Government Research and Training Program (AGRTP)

ทุน AGRTP เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียโดยเฉพาะ ทุนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และประกันสุขภาพในต่างประเทศ เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเรียนต่อในออสเตรเลีย

หมายเหตุ: โครงการวิจัยและฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลียเป็นทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือจักรภพเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า

ทุนนี้มอบให้กับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ นานสูงสุดสามปีสำหรับปริญญาเอกด้านการวิจัย และสองปีสำหรับปริญญาโทด้านการวิจัย

3. ACU Destination Australia International Scholarship

ทุนการศึกษานานาชาติของ The Australian Catholic University เป็นทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, อนุปริญญา, Pathway และนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีชาวต่างชาติ โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มเวลาครึ่งหนึ่งสำหรับระยะเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

4. Endeavour Scholarships

เป็นทุนการกุศลที่มอบให้โดยรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดสอนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวอเมริกา เอเชีย แอฟริกา แคริบเบียน ยุโรป ตะวันออกกลาง หรืออยู่ในภูมิภาคแปซิฟิก

ทุนสถานทูตออสเตรเลีย

สถานทูตออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และ MBA เพื่อประโยชน์ของทุนการศึกษา ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเด่นพร้อมคะแนนอย่างน้อย 50% สถานทูตออสเตรเลียมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตร UG, PG, MBA หรือปริญญาเอกที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยต่อไปนี้ 

1. New Colombo Plan Scholarship Program

เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เสนอโดยรัฐบาลออสเตรเลีย มูลค่าของทุนการศึกษาคือ $20,000

2. John Allwright Fellowships in Australia

ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลออสเตรเลีย สามารถรับทุนการศึกษานี้เพื่อศึกษาต่อทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

3. Rural Australia Medical Undergraduate Scholarship (RAMUS)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์ในชนบทของออสเตรเลีย เป็นทุนการศึกษานานาชาติที่เสนอโดยสถานทูตออสเตรเลีย นักเรียนที่เรียนหลักสูตรการแพทย์สามารถรับทุนการศึกษานี้ได้ มูลค่าทุนการศึกษาต่อปีคือ $10,000

ทุนเรียนออสเตรเลียแบบเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ชื่อทุน

ระดับการศึกษา

ความครอบคลุม

Australian Awards Scholarship

ป.เอก และใบรับรองวุฒิบัตร

Certificates and PhD level

100% ของค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าครองชีพ ค่าประกันสุขภาพ OSHC และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Research Training Program (Australian Government)

ป.โท (วิจัย)

Postgraduate (research-based)

ค่าเล่าเรียน ค่าประกันสุขภาพ OSHC ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่้องกับหลักสูตรวิจัย

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship (Deakin University)

ป.ตรี และ ป.โท

Undergraduate and Postgraduate 

ค่าเล่าเรียนและค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย (ตามที่จ่ายจริง)

Vice-Chancellor’s Scholarships (La Trobe University)

ป.ตรี และ ป.โท

Undergraduate and Postgraduate

100% ของค่าเล่าเรียน

JCU Vice Chancellor’s International Student Scholarship (James Cook University)

ป.ตรี และ ป.โท

Undergraduate and Postgraduate

$40,000 ต่อปี

ทำอย่างไรจึงจะได้ทุนเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

การสมัครทุนการศึกษาในออสเตรเลียไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อน แต่ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดถือเป็นสิ่งสำคัญ ทุนการศึกษาทุกทุนมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ที่แตกต่างกัน มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมตามคะแนน IELTS ที่ผู้สมัครทำได้ การได้รับทุนการศึกษาเกี่ยวข้องกับการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและส่งเอกสารที่จำเป็น

สิ่งสำคัญในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงเมื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาหรือทุนสนับสนุน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาอย่างรวดเร็ว

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทุนการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษายอดนิยมในการศึกษาต่อที่ออสเตรเลียมีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างทุนการศึกษาที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย ได้แก่ Australia Awards Scholarships, Griffith University Scholarships, Queensland University Law Scholarships เป็นต้น

จะสมัครขอรับทุนการศึกษาในออสเตรเลียได้อย่างไร?

ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา สามารถค้นหาได้ทางออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามกับที่ปรึกษา SI-Australia เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เกณฑ์ในการรับทุนการศึกษาในออสเตรเลียมีอะไรบ้าง?

ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมและผ่านการทดสอบมาตรฐานสำหรับหลักสูตร MBA เช่น TOEFL/IELTS และ GRE/GMAT

โอกาสในการได้รับทุนการศึกษา 100% ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเสนอทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักศึกษาต่างชาติ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ฯลฯ ทุนการศึกษาชั้นนำที่ได้รับทุนเต็มจำนวน ได้แก่ Australia Awards Scholarships, Vice-Chancellor’s Scholarships by (La Trobe University), Research Training Program เป็นต้น

กลับไปสู่หน้าบทความเพื่อการเรียนต่อ

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos