หลักสูตร Medicine ในออสเตรเลีย

ข้อมูลการเรียนต่อแพทยศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย

สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์ของออสเตรเลีย ถือว่ามีชื่อเสียงในด้านมาตรฐานทางวิชาการและการฝึกอบรมในระดับสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานทางการแพทย์ระดับโลก โดยทั่วไปปริญญาทางการแพทย์จะมีระยะเวลา 6 ปี ซึ่งรวมถึงระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้วย โดยสองปีแรกมักจะมุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และการศึกษา pre-clinical ในขณะที่ปีที่เหลือจะเกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนทางคลินิก ซึ่งนักเรียนจะได้รับประสบการณ์จริงในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลนั่นเอง

นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนต่อใน Medical schools ของออสเตรเลียจะต้องแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน และเข้ารับการทดสอบ Graduate Medical School Admissions Test (GAMSAT) หรือ Medical College Admission Test (MCAT) ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของสถาบันที่เลือกสมัครเรียนต่อ

ระบบการศึกษาด้านการแพทย์ของออสเตรเลีย จะมีการเน้นย้ำแนวทางที่ยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการสื่อสารที่แข็งแกร่ง และทักษะทางคลินิก โดยความมุ่งมั่นของประเทศในด้านการวิจัย และนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้สัมผัสกับความก้าวหน้าในสาขานี้ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจาก Medical school ของออสเตรเลียได้รับวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับระดับโลก และมีโอกาสจะได้รับการฝึกอบรมระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือมีโอกาสได้งานทำในประเทศต่าง ๆ

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตร Medicine

ปริญญาทางการแพทย์ A medical degree คือระดับมืออาชีพ หรือใบรับรองที่มอบให้กับนักเรียนหลังจากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ในสาขาการแพทย์ ซึ่ง Australian Medical Council จะให้การรับรองมหาวิทยาลัย และสถาบันการแพทย์ทุกแห่ง

Bachelor of Medicine Studies (BMed)

ปริญญาตรีแพทยศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ให้ความรู้ ทักษะ และความมั่นใจที่จำเป็นในภาคการดูแลสุขภาพ หลักสูตรหลักสูตรประกอบด้วยวิชาเกี่ยวกับระบบร่างกายต่าง ๆ และด้านคลินิกหลัก และทำหน้าที่เป็นกรอบการเรียนรู้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทางคลินิก และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

นักเรียนจะได้เรียนรู้จากแพทย์ เพื่อรับประสบการณ์ตรงในสถานที่จำลอง การทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค และโอกาสได้ปฏิบัติงานทางคลินิกในโรงพยาบาล และองค์กรด้านสุขภาพอื่น ๆ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS)

หลักสูตร MBBS ในออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรยอดนิยมที่นักเรียนต่างชาติเลือกเรียนมากที่สุด หลักสูตรนี้จะประกอบด้วยภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมากมาย นักเรียนจะได้รับเรียนรู้ทางด้านคลินิกอย่างกว้างขวาง พร้อมประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริงในสถานพยาบาลที่แตกต่างกัน

หากต้องการเรียน MBBS ในออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องมีอายุ 17 ปี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียยังรับคะแนน Undergraduate Medicine and Health Sciences Admission Test (UMAT) หรือ University Clinical Aptitude Test (UCAT) ซึ่งมหาวิทยาลัยบางแห่งยังรับคะแนน GAMSAT หรือ MCAT สำหรับการรับเข้าเรียน MBBS ในออสเตรเลียอีกด้วย หลังจากจบหลักสูตรแล้วนักเรียนสามารถเลือกทำงานเป็นนักประสาทวิทยา สูติแพทย์ แพทย์ผิวหนัง และอื่น ๆ 

Bachelor of Medical Studies/Doctor of Medicine

เป็นหลักสูตรการแพทย์คู่ แบบบูรณาการที่นักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาในสองปริญญา คือ Bachelor of Medical Studies (BMed) และ Doctor of Medicine (MD) ซึ่งเป็นหลักสูตรผสมผสานระหว่างการปฏิบัติทางคลินิก และการเรียนรู้จากการวิจัย

เป็นหลักสูตรที่รวมระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง โดยแต่ละช่วงจะมีระยะเวลา 2 ปี ในระยะที่ 1 นักเรียนจะได้เรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวงจรของมนุษย์ ประเด็นทางสังคม / จริยธรรม/ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ และการฝึกอบรมทักษะทางคลินิกและการสื่อสาร ในช่วงที่ 2 และ 3 นักเรียนจะได้รับการเรียนรู้ด้านคลินิกอย่างต่อเนื่องในสาขาชีวการแพทย์ และสังคมศาสตร์ และการฝึกงาน ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาการแพทย์เฉพาะทางได้ เช่น general practice, cardiology, oncology, pathology, radiology และอื่น ๆ

Master of Medicine

ปริญญาโทสาขาการแพทย์ เป็นหลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาทางการแพทย์ ที่ต้องการวิจัยสาขาการแพทย์เฉพาะทาง ภายใต้การดูแลทางวิชาการ นักเรียนจะได้ลงทะเบียนในหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อทำโครงการวิจัย ซึ่งมีความยาว 30,000 - 40,000 คำ

ทุนการศึกษา Medicine ในออสเตรเลีย

นักเรียนต่างชาติจะได้รับทุนสนับสนุน และทุนการศึกษามากมายจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย โดยพิจารณาจากผลการเรียน และเกณฑ์อื่น ๆ นี่คือรายชื่อทุนการศึกษาชั้นนำของออสเตรเลียสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Scholarship

Offered by

Award value

Monash International Leadership Scholarship

Monash University

100% off tuition fees

The Julia and Francis Miller Family Medical Elective Term Scholarship

The University of Sydney

$2500

Westmead Charitable Trust Travel Scholarship

The University of Sydney

$2000

อาชีพ

ในฐานะบัณฑิตแพทย์ นักเรียนจะมีทางเลือกมากมายด้านอาชีพ โดยอาจเริ่มต้นอาชีพในฐานะ General Practitioner หรือฝึกอบรมต่อในฐานะ General Physician หรือ Surgeon ในสาขาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาชีพในการวิจัยทางการแพทย์เชิงวิชาการ hospital management, pathology, Radiology, Psychiatry, Anesthetics และอื่น ๆ

Medical researchers

คือนักวิจัยทางการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อทำงานในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากอาชีพนี้จะรู้ถึงวิธีการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค รวมถึงนักวิจัยทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ไวรัส เลือด ระบบภูมิคุ้มกัน หรือยีน

Medical scientists

Medical scientists เป็นการตรวจสอบตัวอย่างเนื้อเยื่อร่างกายในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด รวมถึงยังวินิจฉัยและรักษาโรคในมนุษย์และสัตว์ และการสืบสวนอาชญากรรมอีกด้วย

Clinical scientists

Clinical scientists เป็นการศึกษาของเหลว และโครงสร้างทางชีวภาพ เช่น เลือดและเนื้อเยื่อ รวมถึงยังทำการวิจัย และพัฒนาเทคนิคการป้องกัน และรักษาโรค

ค่าตอบแทน

แพทย์ในสาขาการแพทย์ต่าง ๆ ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย $156,000 ต่อปีหรือ $80 ต่อชั่วโมง ซึ่งเงินเดือนโดยเฉลี่ยของแต่ละตำแหน่งมีดังนี้

Job profile

Pay scale

Clinical scientist

$105,824

Medical health researcher

$85,378

Pathologist

$95,086

Medical director

$195,096

มหาวิทยาลัยดังด้านการแพทย์ ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการแพทย์ ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ top 10 medicine universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Rank

University

Acceptance rate

1

The University of Melbourne

70%

2

The University of Sydney

30%

3

Monash University

40%

4

The University of New South Wales

76%

5

The University of Queensland

40%

6

The University of Adelaide

75%

7

Australian National University

35%

8

Queensland University of Technology

40%

9

The University of New Castle

87%

10

The University of Western Australia

38%

เรียนต่อแพทยศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Medicine ที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Medicine ในออสเตรเลีย

คุณสมบัติอะไรบ้าง ที่จำเป็นในการเรียนต่อแพทย์ ในประเทศออสเตรเลีย?

หากต้องการเรียนแพทย์ในออสเตรเลีย นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการสอบ UCAT/GAMSAT และต้องมีคุณผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยคะแนนรวม 6.5 ขึ้นไป 

มีหลักสูตรการแพทย์ประเภทใดบ้าง ในออสเตรเลีย?

หลักสูตรการแพทย์ประเภทต่าง ๆ เปิดสอนสำหรับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลีย ได้แก่ diplomas in medicine, associate degrees in medicine, bachelor’s degrees in medicine, MBBS และ doctorates in medicine

จะเลือกหลักสูตร และสถาบันการแพทย์ที่เหมาะสมในออสเตรเลีย ได้อย่างไร?

หากต้องการเลือกหลักสูตร และสถาบันการแพทย์ที่เหมาะสมในออสเตรเลีย ให้มองหาจากอันดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา 

มีโอกาสในการทำงานอะไรบ้าง หลังจากเรียนจบการแพทย์ในออสเตรเลีย?

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาทางการแพทย์ ในประเทศออสเตรเลีย จะสามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ medical educator, academic researcher, medical researcher, clinical scientist และ medical director เป็นต้น

มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่กำลังเรียนต่อหลักสูตรการแพทย์ในออสเตรเลีย หรือไม่?

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียมีทุนการศึกษา และความช่วยเหลือทางการเงินหลายประเภทแก่นักเรียนต่างชาติ โดยรัฐบาลออสเตรเลีย รวมถึงผู้ให้บริการด้านการศึกษา และองค์กรอื่น ๆ จะให้การสนับสนุนทางการเงิน

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos