หลักสูตรอาชญาวิทยา ในออสเตรเลีย

ข้อมูลคอร์ส Criminology

หลักสูตรปริญญาด้านอาชญวิทยา ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จะอธิบายถึงระบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างละเอียด ทำให้นักเรียนได้รับทักษะที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพในสาขาและภาคส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิชาต่าง ๆ เช่น ด้านอาชญากรรมและการลงโทษในสังคมในปัจจุบัน สังคมวิทยาของอาชญากรรมและการควบคุม อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา แน่นอนว่าจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการทางอาชญาวิทยา เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การดำเนินการ การสัมภาษณ์ และใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นต้น

ซึ่งประสบการณ์ภาคปฏิบัติ จะช่วยให้นักเรียนได้ลองสืบสวนจากสถานที่เกิดเหตุจำลอง และได้วิเคราะห์หลักฐาน รวมถึงยังมีวิทยากรรับเชิญที่มาทำการสอนพิเศษ เช่น ผู้พิพากษา ตำรวจ และพนักงานคุมประพฤติ

อาชีพด้านอาชญาวิทยา หลังจากจบการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชญวิทยาจำนวนมาก จะได้เข้ามามีบทบาทในระบบยุติธรรมทางอาญา โดยสามารถทำงานในสายงานตำรวจ การป้องกันอาชญากรรม การช่วยเหลือเหยื่อ การรับราชการในเรือนจำ งานสังคมสงเคราะห์ และการคุมประพฤติ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้านอาชญาวิทยา

หากเป็นผู้สมัครเรียนจากต่างประเทศ จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความสนใจในสาขาวิชาและหลักสูตรตามเกณฑ์กำหนด

* โปรดทราบว่า ข้อกำหนดในการรับสมัครจะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

เรียนต่อ Criminology ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

ดูการจัดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในหลักสูตร Criminology กับตารางจัดอันดับ Criminology and Criminal Justice universities โดย Edurank World University Rankings 2023 

  1. University of New South Wales
  2. Griffith University
  3. University of Sydney
  4. Australian National University (ANU)
  5. University of Melbourne
  6. Monash University
  7. University of Queensland
  8. La Trobe University
  9. Queensland University of Technology
  10. Deakin University

เรียนต่ออาชญาวิทยา ในแคนาดา

หากนักเรียนต้องการเรียนต่อหลักสูตร Criminology หรืออาชญาวิทยา ที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos