หลักสูตร Dentistry ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้านทันตแพทยศาสตร์ ในออสเตรเลีย

การเรียนด้านทันตกรรม จะเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันสภาพช่องปาก หลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรม และรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และแพทย์ที่มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดอีกด้วย ซึ่งถือว่ามีบทบาทสำคัญในการจัดการกับโรคและความผิดปกติในช่องปาก และในการตรวจหาสภาวะต่าง ๆ เช่น มะเร็งในช่องปาก และปัญหาสุขภาพทางระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องปาก

สำหรับนักเรียนต่างชาติ การเรียนต่อด้าทันตกรรมในออสเตรเลีย จะมอบโอกาสพิเศษและคุ้มค่าในการประกอบอาชีพในอนาคต

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตร Dentistry ในออสเตรเลีย

Bachelor of Dentistry

Bachelor of Dentistry เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่ให้นักเรียนได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ โดยจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการผ่าตัด วัสดุทางทันตกรรม และสุขภาพช่องปาก นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาต่างๆ เช่น ทันตกรรมสำหรับเด็ก พยาธิวิทยาในช่องปาก และกายวิภาคศาสตร์ทันตกรรม

โดยตลอดหลักสูตร จะได้รับการฝึกอบรมให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการวินิจฉัย และให้การป้องกันและรักษาโรคทางทันตกรรม ไม่ใช่แค่ทักษะทางวิชาการและทางคลินิกเท่านั้น หลักสูตรนี้ยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณอีกด้วย

Master’s of Dentistry

ปริญญาโท Master's of Dentistry เป็นก้าวต่อไปที่สำคัญ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาทันตสุขภาพ จะเป็นการฝึกอบรม 2 ปีสุดท้าย โดยมีความสำคัญต่อการเป็นทันตแพทย์ที่จะได้รับการจดทะเบียน ซึ่งนักเรียนจะศึกษาทฤษฎีการปฏิบัติด้านทันตกรรม และได้รับประสบการณ์ตรงในคลินิกหลายแห่ง

PhD in Dentistry

ปริญญาเอกด้านทันตกรรมในประเทศออสเตรเลีย ได้รับการออกแบบสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปที่ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรนี้จะยกระดับความรู้ และทักษะทางวิชาชีพไปสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงได้ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะทางคลินิก วิชาการ และการวิจัยขั้นสูง ปูทางสู่การปฏิบัติงานเฉพาะทาง วิชาการ หรืออาชีพการวิจัย โดยสามารถเลือกสาขาเฉพาะทางได้หลากหลาย เช่น endodontics, oral medicine, orthodontics, pediatric dentistry, periodontics, prosthodontics และ special needs dentistry

ทุนการศึกษา Dentistry

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษาด้านทันตกรรมหลายทุน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน นักเรียนที่ต้องการเรียนสาขาทันตกรรมในออสเตรเลีย สามารถมีโอกาสได้รับทุนเหล่านี้

Sir James McNeill Postgraduate Research Scholarship (Monash University)

Molly Schacht Dental Scholarship (University of Adelaide)

Dental Board of Western Australia Scholarship (University of Western Australia)

อาชีพด้านทันตกรรม

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตกรรมในออสเตรเลีย ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีโอกาสทำงาน และอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

นอกจากนี้ ทันตแพทยศาสตร์ในออสเตรเลียยังเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ได้ทำงานในโปรแกรมด้านสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก และการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม ซึ่งจะมอบความมั่นคงในการทำงาน และมีเงินเดือนที่เหมาะสม

ค่าตอบแทน

หลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตกรรมในออสเตรเลีย ทันตแพทย์จะได้รับเงินเดือนระหว่าง $82,000 - $140,000 ต่อปี เงินเดือนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ สถานที่ ทั้งการทำงานในภาคเอกชน หรือภาครัฐ

มหาวิทยาลัยดังด้าน Dentistry ในออสเตรเลีย

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Dentistry กับ Top 5 Dentistry universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. University of Adelaide
  2. University of Melbourne
  3. University of Queensland
  4. University of Sydney
  5. University of Western Australia
ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อ Dentistry ในออสเตรเลีย

จำเป็นต้องเรียนชีววิทยา เพื่อเรียนต่อหลักสูตรทันตกรรม หรือไม่?

แม้ว่าจะไม่ได้บังคับ แต่การมีพื้นฐานด้านชีววิทยาอาจเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหลักสูตรทันตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการทำความเข้าใจสุขภาพช่องปาก และแง่มุมทางชีววิทยาของทันตกรรม

การจะเป็นทันตแพทย์ในออสเตรเลีย ใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลักสูตร ซึ่งโดยปกติแล้ว การเป็นทันตแพทย์ในออสเตรเลียจะใช้เวลาประมาณ 5-7 ปี รวมถึงการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีด้วย ระยะเวลาที่แน่นอนอาจขึ้นอยู่กับโครงสร้างของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักเรียนก่อนหน้านี้

การเรียนต่อทันตกรรมในออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

การเรียนต่อด้านทันตกรรมในออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายระหว่าง AUD35,000 - AUD120,000 ต่อปี ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ที่ตั้ง และโครงสร้างการศึกษา

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos