หลักสูตร Development ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้าน Development ในออสเตรเลีย

การศึกษาด้าน Development ถือเป็นอีกสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์ ที่จะได้เรียนรู้ด้านการตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ การศึกษา สันติภาพ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่รุนแรง และไม่รุนแรง ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์คือเพื่อสร้างสังคมโลกที่มั่นคงยิ่งขึ้น

การศึกษาด้านการพัฒนา จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษามานุษยวิทยา โลกาภิวัตน์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมไปถึงการศึกษาสันติภาพ การเมืองระหว่างประเทศ การควบคุมอาวุธและการแพร่ขยาย สิทธิมนุษยชน การเมืองของสภาพแวดล้อมโลก ประชาธิปไตย ศาสนา และการเมือง

อาชีพด้าน Development

ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน Development จะได้งานทำในองค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการกุศล รัฐบาลท้องถิ่นหรือระหว่างประเทศ องค์กรวิจัย การสอน และที่ปรึกษา เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Development Studies

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในแต่ละแห่ง แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละพาร์ท และมีคะแนน International Baccalaureate 34 คะแนน

เรียนต่อ Development Studies ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Development Studies โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Australian National University (ANU)
  2. University of Melbourne
  3. University of Sydney
  4. University of Queensland
  5. Monash University
  6. RMIT University
  7. University of Adelaide
  8. University of New South Wales

เรียนต่อ Development Studies ในออสเตรเลีย

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อ Development Studies ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos