หลักสูตร Economics ในออสเตรเลีย

เรียนต่อเศรษฐศาสตร์ ในออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นการค้าของโลก โดยมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทำให้การเรียนเศรษฐศาสตร์ในแคนาดามีข้อได้เปรียบ ในระหว่างการศึกษานักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูล คอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอทั้งการเขียนและการพูด ซึ่งทักษะเหล่านี้ถือเป็นที่ต้องการอย่างสูงในโลกเศรษฐกิจปัจจุบัน

เศรษฐศาสตร์ประกอบด้วยสองสาขาหลัก: โดย microeconomics หรือเศรษฐศาสตร์จุลภาค จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่มีขนาดเล็กลง เช่น ครัวเรือนและบริษัท ส่วน macroeconomics หรือเศรษฐศาสตร์มหภาค จะเน้นการตรวจสอบภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น รวมถึงแนวคิดเช่นการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งหลังจากเรียนจบปริญญาเศรษฐศาสตร์ จะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลายขึ้น เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์ทางการเงิน นักวิจัยตลาด หรือที่ปรึกษาด้านการจัดการ เป็นต้น

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตร Economics ในออสเตรเลีย

Bachelor of Economics

หลักสูตร Bachelor of Economics ในออสเตรเลียจะครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจความซับซ้อนของธุรกิจ รัฐบาล และปัญหาระดับโลก เหมาะสำหรับนักแก้ปัญหา ซึ่งหลักสูตรนี้ช่วยให้นักเรียนรับมือกับความท้าทายเร่งด่วนระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

หลักสูตรปริญญาตรีจะทำให้นักเรียนเข้าสู่เส้นทางอาชีพที่หลากหลาย รวมถึงการเงิน การกำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน วารสารศาสตร์ทางการเงิน และการให้คำปรึกษา โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชารองได้ ด้วยการผสมผสานระหว่างหลักสูตรเศรษฐศาสตร์หลัก เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจ

Master’s of Economics

หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ในออสเตรเลียจะเจาะลึกการทำความเข้าใจของ market dynamics โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการที่กำหนดรูปแบบเศรษฐกิจ รวมถึงจะได้รับความสามารถในการประเมินนโยบาย และทางเลือกทางธุรกิจในขณะเดียวกันก็ฝึกฝนทักษะในการทำนายแนวโน้มในอนาคต และยังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทั่วโลกของศิษย์เก่าธุรกิจกว่า 60,000 รายใน 100 ประเทศ

PhD in Economics

ปริญญาเอก หรือ Ph.D. in economics เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นเพื่อให้มีทักษะการแก้ปัญหาที่จำเป็น ช่วยให้คุณสามารถระบุ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็ช่วยกำหนดหัวข้อการวิจัย และค้นหาที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม หลักสูตรนี้ครอบคลุมเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐมิติ และการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งจะช่วยให้ได้รับทักษะการวิจัยเชิงปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมในโครงการ

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีทุนการศึกษาหลายทุนมอบให้สำหรับนักเรียนเศรษฐศาสตร์ ดังนี้

Sir John Monash Scholarship for Excellence at Monash University:

International Merit Scholarship:

Warren Braxton Bannister Bursaries in Economics at the University of Queensland:

อาชีพด้านเศรษฐศาสตร์

หลังจากได้รับปริญญาเศรษฐศาสตร์ นักเรียนจะมีโอกาสในการทำงานที่หลากหลาย นี่อาชีพยอดนิยมบางส่วน

ค่าตอบแทน

ในออสเตรเลีย นักเศรษฐศาสตร์ได้รับเงินเดือนประจำปีโดยเฉลี่ยที่ $113,410 โดยตำแหน่งระดับเริ่มต้นจะเริ่มต้นที่ $97,066 และนักเศรษฐศาสตร์ที่มีประสบการณ์จะมีรายได้สูงถึง $137,247 ต่อปี (จากข้อมูล Talent.com) อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ เงินเดือนโดยเฉลี่ยในออสเตรเลียจะอยู่ที่ประมาณ $68,000 ต่อปี

มหาวิทยาลัยดังด้าน Economics ในออสเตรเลีย

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Economics กับ Top 10 Economics universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Monash University
  2. Australian National University
  3. University of Melbourne
  4. University of New South Wales
  5. University of Sydney
  6. University of Queensland
  7. University of Technology Sydney
  8. Deakin University
  9. University of Adelaide
  10. University of Western Australia
ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อ Economics ในออสเตรเลีย

ทำไมจึงควรเรียนเศรษฐศาสตร์ ที่ออสเตรเลีย?

ออสเตรเลียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการเรียนเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากมีระบบการศึกษาคุณภาพสูง วัฒนธรรมที่หลากหลาย และเน้นการวิจัยเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ โดยช่วยให้นักเรียนมีพื้นฐานที่มั่นคงในด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และทักษะการปฏิบัติ นอกจากนี้เศรษฐกิจของออสเตรเลียยังมีความมั่นคง และมีความใกล้ชิดกับเอเชีย และยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร และมีทุนการศึกษามากมายให้นักเรียนต่างชาติ

โอกาสในการทำงานหลังจากเรียนจบเศรษฐศาสตร์ ในออสเตรเลียมีอะไรบ้าง?

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในออสเตรเลีย จะมีโอกาสในการทำงานมากมาย เช่น นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์การเงิน หรือนักวิจัยตลาดในบริษัทภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงยังมีงานด้านธนาคารและการเงินอีกด้วย

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos