หลักสูตร Forensic Science ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้านนิติวิทยาศาสตร์ ในออสเตรเลีย

นิติวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวมหลักฐานจากเหตุการณ์ในอดีต และส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการสืบสวนสถานที่เกิดเหตุ นิติเวชครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงมานุษยวิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และกายวิภาคศาสตร์ เพราะถือว่าได้รับความนิยมในการทำงานทางวิชาการและวิชาชีพในช่วงทศวรรษ 1970 และยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญของระบบยุติธรรมในปัจจุบัน

นักนิติวิทยาศาสตร์ได้เรียนพัฒนาทักษะการสังเกต การคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถทำงานอิสระหรือทำงานเป็นกลุ่มได้ โดยปริญญาตรีนิติวิทยาศาสตร์จะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง แต่หากนักเรียนจบการศึกษาป.ตรี ด้านเคมีหรือชีววิทยา ก็สามารถเรียนต่อปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ได้เช่นกัน

อาชีพด้านนิติวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาชีพด้านนิติวิทยามีความต้องการอย่างมาก ในหน่วยงานที่ต้องใช้กฎหมาย เช่น หน่วยงานตำรวจ ศุลกากร หรือหน่วยงานสืบสวน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์จะได้งานทำในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์นิติเวช นักเคมีวิเคราะห์ ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ พิษวิทยา หรือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Forensic Science ในออสเตรเลีย

ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนต่อ จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียในแต่ละแห่ง โดยนักเรียนจะต้องมีคะแนน IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละพาร์ท, มีคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน, หรือ A-Level ในวิชาชีววิทยา เคมี และวิทยาศาสตร์

เรียนต่อ Forensic Science ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Forensic Science กับ Top 10 Forensic Science universities โดย Edurank World University 2023

  1. University of New South Wales
  2. University of Queensland
  3. RMIT University
  4. University of Technology Sydney
  5. University of Adelaide
  6. University of Western Australia
  7. Flinders University
  8. University of Melbourne
  9. La Trobe University
  10. Australian National University

เรียนต่อ Forensic Science ในออสเตรเลีย

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อ Forensic Science ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos