หลักสูตรภูมิศาสตร์ ในออสเตรเลีย

ข้อมูลเรียนต่อด้าน Geography

ในขณะที่โลกของเราได้ต่อสู้กับภัยภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่นั้น โลกของเราก็ยังต้องการผู้ชำนาญด้านภูมิศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเราต้องการผู้ที่เข้าใจเรื่องการเติบโตของประชากร ความยั่งยืน และการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยลง

โดยหลักสูตรในช่วงเริ่มต้นจะประกอบด้วยเรื่องที่ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและความสามารถในการฟื้นตัว และการดำเนินชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อมานักเรียนจะสามารถเลือกมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาเฉพาะ เช่น ด้านภูมิศาสตร์การเมือง การพัฒนาการย้ายถิ่น และการทำแผนที่ เนื่องจาก Geography เป็นหลักสูตรสหวิทยาการ จึงทำให้สามารถจะผสมผสานสิ่งที่สนใจเข้ากับวิชาหลักได้เป็นอย่างดี

งานภาคสนามก็ถือเป็นส่วนสำคัญของด้านภูมิศาสตร์ และนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงในประเทศออสเตรเลีย และต่างประเทศ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการรวบรวมข้อมูล การวางผังเมือง การเชื่อมโยงสังคม และภูมิทัศน์ของมนุษย์

อาชีพ หลักเรียนจบด้านภูมิศาสตร์ 

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาภูมิศาสตร์ จากประเทศออสเตรเลียจำนวนมากมักได้ทำงานในด้านการวิจัย การวางแผน และการพัฒนาธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอาชีพครู ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Geography

ปริญญาด้านภูมิศาสตร์ ส่วนใหญ่จะต้องมี A-level (หรือเทียบเท่า) ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ หรือฟิสิกส์

* ข้อกำหนดในการรับสมัครเรียนจะแตกต่างกันไป สำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในออสเตรเลีย

เรียนต่อ Geography ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Geography กับ Top 10 Geography universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Australian National University (ANU)
  2. University of Melbourne
  3. University of Sydney
  4. Monash University
  5. RMIT University
  6. University of New South Wales
  7. University of Queensland
  8. Macquarie University
  9. University of Western University
  10. University of Wollongong

เรียนต่อ Geography ในออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Geography ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos