หลักสูตร Media and Communications ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้าน Media and Communications ในออสเตรเลีย

การเรียนด้าน Media and Communications จะครอบคลุมสาขาวิชา และหัวข้อต่าง ๆ ส่วนมากจะมุ่งเน้นทางด้านเชิงทฤษฎีมากกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตร Media Production โดยหลักสูตร Media and Communications จะแบ่งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติออกเป็น 50/50 รวมถึงคอร์สเรียนที่จะประกอบไปด้วย ภาษาศาสตร์ การตัดต่อ การผลิตรายการโทรทัศน์ วิทยุ การจัดการเสียง และการศึกษาวัฒนธรรม นักเรียนจะได้เลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะในปีที่ 2 และปีที่ 3 จะมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานอีกด้วย

อาชีพด้าน Media and Communications

นักเรียนที่จบการศึกษา และได้ปริญญาทางด้าน Media and Communications จะสามารถทำงานได้สายงานต่าง ๆ เช่น สายงานโทรทัศน์ ฟิล์ม ผู้เขียนคำโฆษณา การตลาด วารสาร SEO และการวิจัย โดยทั่วไปแล้วสาย Media and Communications จะสามารถทำงานได้หลากหลายในแวดวงด้านสื่อ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Media and Communications

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัย จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนยังคงต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 รวมถึงมีคะแนนในแต่ละทักษะ ต้องไม่น้อยกว่า 5.5 / ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อ Media and Communications ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Media and Communications กับ Top 10 Communication and Media Studies universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Queensland University of Technology
  2. University of Sydney
  3. University of Melbourne
  4. RMIT University
  5. Monash University
  6. University of New South Wales
  7. University of Queensland 
  8. University of Technology Sydney
  9. Macquarie University
  10. Curtin University

เรียนต่อ Media and Communications ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Media and Communications ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos