หลักสูตร Supply Chain and Logistics ในออสเตรเลีย

เรียนต่อ Supply Chain and Logistics ในออสเตรเลีย

หลักสูตร Supply Chain and Logistics Management จะมีเนื้อหาที่ประกอบด้วยการจัดการอุปสงค์และอุปทาน การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การผลิต คลังสินค้า การจัดการสินค้า คำสั่งซื้อ โลจิสติกส์และการจัดจำหน่าย การขนส่ง และการจัดส่งในช่องทางต่าง ๆ

นักเรียนจะได้เรียนทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติของวิธีการดำเนินงาน Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพในตลาดโลก รวมถึงมีการวิเคราะห์การพัฒนาล่าสุดที่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักหรับการทำงานในองค์กร

อาชีพด้าน Supply Chain and Logistics

อาชีพด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยการทำงานในด้านการจัดซื้อ การเจรจา การเคลื่อนย้ายสินค้า โดยนักเรียนที่จบการศึกษามาจะสามารถทำงานในตำแหน่งดังหล่าวในบริษัทโลจิสติกส์ สายการบิน และท่าเรือ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Supply Chain and Logistics

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อ Supply Chain and Logistics ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Supply Chain and Logistics กับ Top 10 Supply Chain and Logistics universities โดย Edurank World University 2023 

  1. University of Sydney
  2. RMIT University
  3. University of Melbourne
  4. University of New South Wales
  5. University of Queensland
  6. University of Wollongong
  7. University of South Australia
  8. Monash University
  9. Curtin University
  10. Griffith University

เรียนต่อ Supply Chain and Logistics ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตร Supply Chain and Logistics ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos