กลุ่มมหาวิทยาลัย Eight (Go8) ของออสเตรเลีย

ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย กลุ่ม Go8

The Group of Eight (Go8) เป็นพันธมิตรของมหาวิทยาลัย ที่เน้นการวิจัยชั้นนำของออสเตรเลีย ประกอบด้วย the University of Adelaide, the Australian National University, the University of Melbourne, Monash University, UNSW Sydney, the University of Queensland, the University of Sydney และ the University of Western Australia โดยมหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด และเก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย และได้รับการจัดอันดับสูงที่สุดในประเทศอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ได้มีความร่วมมือให้ความรู้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลีย โดยมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนมากกว่า 425,000 คน รวมถึงยังผลิตบัณฑิตคุณภาพสูงประมาณ 110,000 คนในแต่ละปี ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะของประเทศ

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 100 ของโลก และมหาวิทยาลัยทั้งหมดได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 150 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงยังมีความเป็นเลิศในสาขาวิชาวิชาการอันหลากหลาย โดยติดอยู่ใน Top 50 อย่างต่อเนื่องในทุกสาขาวิชา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ทุกแห่งยังอยู่ใน Top 100 อันดับแรกในสาขาวิชา Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Arts and Humanities, Social Sciences และ Management

ผู้นำด้านการวิจัย

การวิจัยถือเป็นจุดสำคัญของ Go8 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการถึง 70% ด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย โดยเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยมาจากแหล่งอุตสาหกรรม และองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นสองเท่าของเงินทุนที่เหลือในภาคส่วนรวมกัน มหาวิทยาลัยกลุ่มนี้จะได้รับเงินทุน Australian Competitive Grant ของออสเตรเลีย 71% และมีผลงานเป็นเลิศในด้านการวิจัย ซึ่งผลสำรวจจาก Excellence in Research for Australia ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ได้ถูกจัดให้การวิจัยอยู่ในระดับ 'สูงกว่า' หรือ 'สูงเป็นอย่างมาก' ตามมาตรฐานโลก 

โดยมหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ได้มีส่วนสำคัญในสาขาการวิจัยทางการแพทย์ และบริการด้านสุขภาพ โดยมีการใช้จ่ายมากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในการวิจัยดังกล่าว ซึ่งได้ให้ความรู้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

เพราะอะไรมหาวิทยาลัยกลุ่ม Group of Eight จึงเป็นสถาบันชั้นนำ?

มหาวิทยาลัยในกลุ่ม The Group of Eight (Go8) มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาชั้นสูงในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยที่โดดเด่น เงินทุนและทรัพยากรหลากหลาย ชื่อเสียงทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีเครือข่ายความร่วมมือหลายแหล่ง การจัดอันดับที่ดีระดับโลก และมีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

รวมถึงมีชื่อเสียงในด้านผลงานวิจัยคุณภาพสูง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของออสเตรเลีย และขับเคลื่อนความก้าวหน้าและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากจะช่วยให้สามารถดึงดูดอาจารย์ และนักเรียนชั้นนำ และมีลงทุนในอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยที่ล้ำสมัย มีมาตรฐานการรับเข้าเรียนที่เข้มงวด ที่ผสมผสานความร่วมมือทางอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 ยังมีการส่งเสริมความร่วมมือทั้งภายในแนวร่วม และกับสถาบันชั้นนำอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่โครงการวิจัยร่วมและโครงการแลกเปลี่ยน แน่นอนว่าการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกจะสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานในทางวิชาการนั่นเอง ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 มักจะประสบความสำเร็จในทุก ๆ สาขาอาชีพ โดยเป็นการยกระดับชื่อเสียง และสถานะชั้นนำของมหาวิทยาลัยเหล่านี้

กลุ่มมหาวิทยาลัย Go8 ของออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยที่กลุ่ม Go8 ได้มีการร่วมมือในโครงการวิจัยต่าง ๆ และสนับสนุนนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงได้รับการยอมรับจากองค์กรที่สำคัญต่อวิชาการ การวิจัยในออสเตรเลีย และในระดับนานาชาติ

University of Melbourne

University of Melbourne ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1853 ถือเป็นสถาบันอันทรงเกียรติของออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และผลงานการวิจัย ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ โดยได้สร้างชื่อเสียงในด้านการศึกษาคุณภาพสูง และส่งเสริมนวัตกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ

Australian National University

Australian National University ตั้งอยู่ที่ Canberra เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยที่สำคัญที่สุดของออสเตรเลีย นำเสนอสาขาวิชาอันหลากหลายและเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้นำทางวิชาการ และนวัตกรรม

University of Sydney

University of Sydney ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1850 ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการสอน โดยเปิดสอนสาขาวิชาหลากหลาย และมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

University of Queensland

University of Queensland ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1909 ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้วยความมุ่งมั่นในการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยถูกยกย่องให้เป็นสถาบันชั้นนำในออสเตรเลีย

University of New South Wales

University of New South Wales ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1949 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันทรงเกียรติ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ รวมถึงมีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัย และโครงการนวัตกรรม

Monash University

Monash University ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1958 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ได้รับการยกย่องในด้านการวิจัย และการศึกษาที่โดดเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมถึงมหาวิทยาลัยยังได้มีส่วนร่วมได้การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และด้านการดูแลสุขภาพ

University of Western Australia

University of Western Australia ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1911 โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญด้านการวิจัย โดยเน้นไปที่ด้านการเกษตร เหมืองแร่ และพลังงานโดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมในด้านเหล่านี้ โดยดำเนินการวิจัยเชิงนวัตกรรม และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และความยั่งยืน

University of Adelaide

University of Adelaide ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1874 มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศในด้านการวิจัย และการสอน โดดเด่นในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมด้านนวัตกรรมและมีส่วนสำคัญในสาขาเหล่านี้ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในด้านการศึกษาของออสเตรเลีย

ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกลุ่ม Go8 

หากนักเรียนสนใจไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ ประเทศออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos