การเขียน Statement of Purpose

การเขียน SOP หรือจดหมายแนะนำตัว เพื่อเข้ามหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

เมื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย องค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งของการสมัครคือ statement of purpose หรือจดหมายแนะนำตัวเพื่อชี้แจงเหตุผล ที่ต้องการเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ซึ่ง SOP จะเป็นสิ่งที่จะได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ แรงบันดาลใจ ประสบการณ์ และคุณสมบัติของนักเรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตรหรือสถาบันที่สมัครเรียนต่อ

นอกเหนือจากการใช้ SOP เพื่อสมัครเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโทแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องใช้ SOP สำหรับการยื่นขอวีซ่าในระดับการศึกษาอื่น ๆ 

SOP ต้องมีอะไรบ้าง?

นอกเหนือไปจากเอกสารทางการศึกษา ผลสอบต่าง ๆ แล้ว จดหมายแนะนำตัว (Personal Statement) ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการสมัครเรียนต่อปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งข้อแนะนำในการเขียนดังนี้

อย่าลืมจัดเรียงโครงสร้างคำชี้แจงของคุณอย่างมีเหตุผล และยกตัวอย่างหลักฐานที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนการเขียน และปรับแต่งการเขียนของคุณให้เหมาะกับหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่คุณสมัคร รวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่า SOP จะสะท้อนถึงบุคลิก และแรงบันดาลใจที่แท้จริงของคุณ

จดหมายแนะนำตัว ควรจะมีความยาวเท่าไหร่?

สำหรับการสมัครเรียนต่อปริญญาตรี โดยทั่วไปความยาวเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 350-700 คำ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรปริญญาโทอาจจะต้องมีความยาวกว่านั้น เช่น จำกัดจำนวนคำ 1,000 คำ

สาเหตุที่จดหมายแนะนำตัว ไม่ผ่านการคัดเลือก

เทคนิคการเขียนจดหมายแนะนำตัว

รับคำแนะนำการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Statement of Purpose Support)

สำหรับนักเรียนที่เขียนจดหมายแนะนำตัวเรียบร้อยแล้ว สามารถนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ SI-Australia เราพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้คำแนะนำ แก้ไข ตรวจทานข้อความภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความชัดเจน และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos