วีซ่าเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

ข้อมูลวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย

หลังจากได้รับจดหมายตอบรับ หรือ offer จากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแล้ว ก็สามารถดำเนินการสมัครวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย (subclass 500) ได้

วีซ่านี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการจะไปเรียนต่อด้านวิชาการ การวิจัย หรือสายอาชีพในสถาบันการเรียนรู้ที่เป็นที่ยอมรับในประเทศออสเตรเลีย เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเป็นไปอย่างราบรื่น และการอัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับกฎและระเบียบการเข้าเมือง สามารถรับข้อมูลและปรึกษากับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

สิทธิ์ในการขอวีซ่าเรียนต่อที่ออสเตรเลีย

วีซ่า Australian Study Visa จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 630 AUD สำหรับ subclass 500 และสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางออนไลน์ หรือออฟไลน์ได้โดยใช้บัตรเครดิตได้ ซึ่งจะได้รับวีซ่านักเรียน ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

เอกสารในการสมัครวีซ่านักเรียน

เอกสารสำคัญในการสมัครขอวีซ่านักเรียน สำหรับนักเรียนต่างชาติ

โปรดทราบว่าข้อกำหนดเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ Australian Department of Home Affairs และผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่นักเรียนเลือกใช้บริการ

ใช้เวลานานแค่ไหน ในการได้รับวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย?

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท และสาขาการศึกษา โดย The Simplified Student Visa Framework (SSVF) ได้ลดระยะเวลาดำเนินการสำหรับการยื่นขอวีซ่า

การศึกษาระดับอาชีวศึกษา และการฝึกอบรม:

การศึกษาระดับอุดมศึกษา:

โปรดทราบว่าเวลาในการดำเนินการเหล่านี้อาจแตกต่างกันไป โดยทั่วไปแนะนำให้ยื่นขอวีซ่านักเรียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์ก่อนวันปฐมนิเทศของสถาบันการศึกษา เพราะอาจจะเกิดความล่าช้า หรือการขอเอกสารเพิ่มเติม โดยผู้ให้บริการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในออสเตรเลียจะออกเอกสาร Electronic Confirmation of Enrolment (eCOE) ซึ่งจำเป็นต่อขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านักเรียน เมื่อใบสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกส่งไปยัง Department of Home Affairs เพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการสมัครวีซ่านักเรียน

กระบวนการสมัครวีซ่าเรียนต่อออสเตรเลีย มี 3 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของนักเรียน

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า นักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับวีซ่าเรียนออสเตรเลีย ดังนี้

2. เตรียมความพร้อมใบสมัครของนักเรียน

หากนักเรียนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด ให้เริ่มรวบรวมเอกสารประกอบที่จำเป็นทั้งหมดที่กล่าวถึงทั้งหมด

3. ส่งใบสมัครวีซ่าไปเรียนต่อ

ซึ่งตอนนี้สามารถส่งใบสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ว โดยจัดเตรียมสำเนาเอกสารประกอบที่สแกนไว้ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวีซ่าของนักเรียนได้รับการอนุมัติ รัฐบาลออสเตรเลียจะออกจดหมาย Port of Entry Introduction Letter ให้กับนักเรียน

สอบถามข้อมูลวีซ่านักเรียน ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนติดต่อ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos