ข้อมูลเกี่ยวกับ IELTS

IELTS คืออะไร?

IELTS หรือ ระบบทดสอบความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนานาชาติ เป็นการวัดระดับภาษาอังกฤษที่นิยมและเชื่อถือได้มากที่สุดในวงการศึกษาและการพักอาศัย

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและต้องการเรียนหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ การฝึก IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก มี 4 ทักษะหลักให้วัดผล ดังนี้

เมื่อปี 2532 การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ILTS ได้กลายเป็นหนึ่งในแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากมหาวิทยาลัย ผู้จ้างงานและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกว่า 8,000 แห่งทั่วโลกให้เป็นแบบรับรองความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

ประเภทของการสอบวัดระดับ IELTS

การสอบ IELTS มีสองประเภทที่แตกต่างกัน และเมื่อได้คะแนนแล้ว คะแนน IELTS ของคุณจะมีอายุการใช้งาน 2 ปี

ระดับคะแนนในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS ในออสเตรเลีย

นักเรียนจะได้รับคะแนนตั้งแต่ระดับ Band 1-9 จากแต่ละส่วนของการทดสอบ คะแนนเฉลี่ยของคุณจะถูกคิดเพื่อนำมาเป็นคะแนนรวมทั้งหมด และคุณอาจได้เป็นตัวเลขเต็ม ๆ หรือได้ครึ่งคะแนน (0.5)

คะแนน ทักษะ ทักษะโดยรวม
Band 9 ผู้ชำนาญการ มีความรู้แตกฉานในภาษายอดเยี่ยม: การเลือกใช้คำเหมาะสม มีความถูกต้อง ใช้ภาษาได้อย่างฉะฉาน คล่องแคล่วด้วยความเข้าใจในระดับดีเยี่ยม
Band 8 ดีมาก มีความรู้ทางภาษาดีมาก แต่ใช้คำไม่เหมาะสม และไม่ถูกต้องในบางจุด และเกิดความเข้าใจผิดในบางสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย แสดงทักษะการอภิปรายให้เหตุผลที่ซับซ้อนได้ดี
Band 7 ดี มีทักษะความรู้ทางภาษาดี มีการใช้คำไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเกิดความเข้าใจผิดในบางจุด โดยทั่วไปแล้วถือว่าใช้ภาษาซับซ้อนได้ดี และเข้าใจถึงรายละเอียดที่ต้องใช้ภาษาแสดงแหตุผล
Band 6 ดีพอใช้ ในภาพรวมยังถือว่าใช้ภาษาในระดับพอใช้อยู่ แม้จะมีการเลือกใช้คำไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง และไม่เข้าใจเนื้อหาในบางบริบท สามารถใช้ และเข้าใจภาษาที่ค่อนข้างซับซ้อนได้ดี ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 5 พอใช้ มีทักษะทางภาษาเพียงบางส่วน เข้าใจความหมายทั้งหมดในสถานการณ์ส่วนใหญ่ แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในหลายจุด สื่อสารขั้นพื้นฐานได้ ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย
Band 4 ความรู้ทักษะจำกัด มีทักษะความรู้ทางภาษาในระดับพื้นฐาน เฉพาะในสถานการณ์ที่คุ้นเคย มีปัญหาในด้านความเข้าใจและการสื่อสารบ่อยมาก ไม่สามารถใช้ภาษาสื่อสารในระดับซับซ้อนได้
Band 3 ความรู้ทักษะจำกัดมาก สามารถใช้ และเข้าใจแต่เฉพาะคำที่ใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งต้องมีความคุ้นเคยกับสถานการณ์นั้นมากจริง ๆ สื่อสารติดขัดบ่อยมาก
Band 2 ใช้ได้อย่างไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถสื่อสารออกมาตามที่ใช้จริงได้ ยกเว้นการใช้คำสั้น ๆ หรือวลีบางวลีที่มีความคุ้นเคย และเลือกมาใช้กระทันหันตอนสถานการณ์จำเป็น เข้าใจในส่วนของการพูดและการเขียนยาก
Band 1 ใช้การไม่ได้ ไม่มีทักษะความสามารถในการใช้ภาษา แม้เพียงคำสั้น ๆ ที่วางแยกกัน ก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายได้
Band 0 ไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ ไม่มีข้อมูลผลคะแนนแสดง หรือไม่ได้เข้าร่วมการทดสอบ

คำถามที่พบบ่อยของการสอบ IELTS

คำตอบเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS และการสอบ IELTS

IELTS ย่อมาจาก "International English Language Testing System" เป็นการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ เป็นที่ยอมรับในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ องค์กรทั่วโลกกว่า 10,000 แห่ง รวมถึงสถาบันการศึกษา บริษัท รัฐบาล หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และสภาวิชาชีพ ต่างยอมรับ IELTS

การทดสอบมี 4 ส่วนได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ใช้เวลา 3 ชั่วโมง เริ่มจากการฟังก่อน โดยใช้เวลา 40 นาที จากนั้นการอ่าน และการเขียน (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) และการพูด 15 นาที

IELTS มี 2 ประเภท ได้แก่ ทั่วไป (General) และเชิงวิชาการ (Academic) หากสมัครเข้ามหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องเลือกสอบแบบเชิงวิชาการ (Academic) แต่หากต้องการสอบ IELTS เพื่อยื่นขอสัญชาติ การพักอาศัย หรือเพื่อเรียนในระดับต่ำกว่าปริญญา ให้เลือกการทดสอบแบบทั่วไป (General) โดยรูปแบบของการสอบทั้ง 2 ประเภทจะเหมือนกัน โดยการสอบแบบ General จะมีองค์ประกอบการอ่านและการเขียนง่ายกว่าเล็กน้อยนั่นเอง

สำหรับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6 คะแนน ในขณะที่ปริญญาโทจะต้องได้คะแนน 6.5 สำหรับหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ นักเรียนจะต้องมีคะแนน 7.0

คุณควรเข้าสอบเมื่อไหร่ และต้องเตรียมตัวนานแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในปัจจุบันของคุณ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เริ่มเตรียมตัว 2 เดือนก่อนวันสอบ หากต้องการทราบคะแนน IELTS คุณสามารถทดลองทำแบบทดสอบ IELTS ได้

คุณจะได้รับผลสอบ 2 สัปดาห์หลังจากการสอบ

คะแนน IELTS ของคุณจะมีอายุ 2 ปีหลังจากการการสอบ

แม้ว่าภาษาอังกฤษของนักเรียนจะดีมากแล้ว แน่นอนว่ายังจำเป็นต้องใช้คะแนนที่ได้จากการสอบ IELTS อย่างไรก็ตามในส่วนของการสอบข้อเขียนนั้น จะมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงที่จะต้องปฏิบัติตาม และการเรียนรู้ถึงเทคนิคเฉพาะที่จะช่วยให้นักเรียนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

สอบถามเกี่ยวกับ IELTS ได้แล้ววันนี้

หากนักเรียนสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS สามารถติดต่อ SI-Australia เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos