หลักสูตร Agriculture ในออสเตรเลีย

เรียนต่อหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรเกษตรกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นิยมในออสเตรเลี โดยจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับมือกับปัญหาทางการเกษตรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงยังเป็นทางเลือกในการทำงาน หรือการศึกษาต่ออีกด้วย หลักสูตรปริญญาด้านการเกษตรถือว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรโดยเฉพาะ เช่นเดียวกับผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกระบวนการของสินค้า 

หลักสูตรปริญญาเกษตรศาสตร์ จะครอบคลุมสาขาวิชาที่หลากหลาย เช่น สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร การบริหารธุรกิจการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การประมง การแปรรูปอาหารชีวภาพ การปฏิสนธิทางจุลชีววิทยาในอาหาร การจัดการกระบวนการของสินค้าและโลจิสติกส์ คลังสินค้า ชีวเคมี ป่าไม้ การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ นม และการผลิตเนื้อสัตว์ โภชนาการของมนุษย์ และวิศวกรรมฟาร์ม เป็นต้น

อาชีพด้านการเกษตร

ด้วยอัตราการจ้างงานที่สูงในภาคเกษตรกรรม นักเรียนสามารถประกอบอาชีพได้ดังนี้ ผู้จัดการฟาร์ม นักโภชนาการสัตว์ ตัวแทนที่ดิน นักวิทยาศาสตร์ดิน และการจัด supply chain ซึ่งอาชีพในด้านนี้อาจได้ทำงานในการวิจัย เทคโนโลยี และการตลาด อีกด้วย

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ

ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบ IELTS โดยรวม 6.0 และไม่ต่ำกว่า 5.5 ในแต่ละทักษะ / คะแนน International Baccalaureate 30 คะแนน

เรียนต่อ Agriculture ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

หากใครสนใจไปเรียนต่อด้านเกษตร สามารถดูรายละเอียดการจัดอันดับ Top 10 มหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลีย ด้านเกษตรศาสตร์ได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Queensland
  2. University of Melbourne
  3. University of Western Australia
  4. Australian National University 
  5. University of Sydney
  6. University of Adelaide
  7. James Cook University 
  8. RMIT University
  9. University of Tasmania
  10. University of New England Australia

เรียนต่อด้าน Agriculture ที่ออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อด้านเกษตรศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos