หลักสูตร American Studies ในออสเตรเลีย

เรียนต่อหลักสูตรอเมริกันศึกษา ที่ประเทศออสเตรเลีย

American Studies เป็นหลักสูตรที่เน้นเจาะลึกด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนา และความหลากหลายของอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยจะครอบคลุมไปถึงหลากหลายวิชา เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ การเมืองการปกครอง วรรณกรรม และประวัติศาสตร์ โดยจะได้เรียนรู้ถึงการเติบโตของประเทศมหาอำนาจ

โดยปีแรกของการศึกษานักเรียนจะได้รู้จักกับวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอเมริกา ส่วนในปีที่สองนักเรียนจะสามารถเลือกเรียนตามวิชาที่นักเรียนสนใจได้อย่างหลากหลาย และในปีที่สาม มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจะเสนอโอกาสให้นักเรียนได้ใช้เวลาหนึ่งปีในประเทศแคนาดา หรืออเมริกาก่อนที่นักเรียนจะต้องส่งวิทยานิพนธ์

อาชีพหลังจากเรียนจบ หลักสูตรอเมริกันศึกษา

หลังจากเรียนจบหลักสูตร American Studies สามารถประกอบอาชีพ ด้านการสอน วารสารศาสตร์ การเมือง และการวิจัย เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ American Studies

ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบ IELTS โดยรวม 6.5และไม่ต่ำกว่า 6.0 ในแต่ละทักษะ / คะแนน International Baccalaureate 30 คะแนน / หรือ A-level วิชาภาษาอังกฤษ หรือประวัติศาสตร์

เรียนต่อ American Studies ที่ออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร American Studies ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos