หลักสูตร Architecture ในออสเตรเลีย

ข้อมูลเบื้องต้น หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยี การออกแบบ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับศิลปะและการออกแบบ 3D ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างรอบด้าน

หากนักเรียนต้องการทำงานเป็นสถาปนิก จะต้องสำเร็จการศึกษา 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานจริง 2 ปีก่อนที่จะทำการสอบปลายภาค โดยนักเรียนจะได้เป็นสมาชิกของ RIAI หรือ Royal Institute of the Architects of Canada หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามปีแรก ก่อนที่จะลงทะเบียนในหลักสูตร BArch, Diploma หรือ March ซึ่งจะเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพก่อนที่จะทำการสอบปลายภาค

อาชีพด้านสถาปัตย์

หลังจากสำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ 5 ปี นักเรียนก็จะสามารถประกอบอาชีพเป็นสถาปนิกได้ โดยจะมีหลากหลายตำแหน่งงานให้เลือก เช่น ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง การอนุรักษ์ และการวางผังเมือง เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตร Architecture

ในแต่ละมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ก็จะมีเกณฑ์การรับสมัครเรียนแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำคือ 6.5 ซึ่งในแต่ละทักษะจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate 32 คะแนน กับหลักสูตร AAB A-level

เรียนต่อสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

ดูรายละเอียดการจัดอันดับ Top 10  มหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลีย ด้าน Architecture ได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Melbourne
  2. RMIT University 
  3. University of Sydney
  4. University of New South Wales
  5. Curtin University 
  6. Queensland University of Technology
  7. University of Queensland
  8. University of Technology Sydney
  9. Deakin University 
  10. Monash University 

เรียนต่อ Architecture ในออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos