หลักสูตร Biotechnology ในออสเตรเลีย

เรียนต่อคอร์ส Biotechnology 

นักเรียนที่เรียนต่อด้านเทคโนโลยีชีวภาพในออสเตรเลีย จะได้เรียนรู้ถึงการควบคุมและการจัดการระบบชีวภาพเพื่อการผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ยาปฏิชีวนะ สารเคมีทางอุตสาหกรรม และพืชดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น

โดยหลักสูตรจะครอบคลุมวิชา เทคโนโลยีชีวภาพและการจัดการ เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เคมีชีวภาพ การคิดค้นตัวยา อณูชีววิทยา ชีววิทยาของเซลล์ โปรตีนและเอนไซม์ ยีนและจีโนมิกส์ โครงสร้างและหน้าที่ของโปรตีน ภูมิคุ้มกันวิทยา และวิศวกรรมชีวเคมี ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพหลายหลักสูตร ยังเปิดโอกาสในนักเรียนได้ฝึกงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำในออสเตรเลียอีกด้วย

อาชีพเกี่ยวกับ Biotechnology 

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จะได้มีโอกาสทำงานหลากหลายสาขา เช่น อณูชีววิทยา พันธุศาสตร์ ชีวเคมี การค้นคว้ายา ภูมิคุ้มกันวิทยา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ด้านอื่น ๆ 

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ หลักสูตร Biotechnology

นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ IELTS รวมขั้นต่ำคือ 6.5 ซึ่งในแต่ละพาร์ทจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.0
มีคะแนน International Baccalaureate 32 - 35 คะแนน และนักเรียนที่สมัครเรียนสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จะต้องผ่านการเรียนวิชาเคมี ร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

เรียนต่อหลักสูตร Biotechnology ในออสเตรเลีย

ดูรายละเอียดการจัดอันดับ Top 10  มหาวิทยาลัยชื่อดังในออสเตรเลีย หลักสูตร Biotechnology ได้ที่ QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

  1. University of Melbourne
  2. University of Queensland
  3. Australian National University (ANU)
  4. University of Sydney
  5. Monash University
  6. University of New South Wales
  7. University of Western Australia
  8. University of Adelaide
  9. Queensland University of Technology
  10. James Cook University

เรียนต่อ Biotechnology ในออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อหลักสูตร Biotechnology ที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาได้ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos