หลักสูตร Computer Science ในออสเตรเลีย

เรียนต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันความต้องการด้านโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ และนักวิทยาศาสตร์ได้มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน การจ้างงานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศคาดว่าจะเติบโต 11% ในช่วงปี 2019 - 2029 ซึ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทุกอาชีพ ซึ่งอาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถือเป็นสาขาอาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง และมีความต้องการสูง จึงทำให้ออสเตรเลียกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางอันดับต้น ๆ ในการเรียนต่อด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่มีหลักสูตร Computer Science ส่วนใหญ่จะได้รับรองจากวิศวกรออสเตรเลีย และสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งออสเตรเลีย โดยมหาวิทยาลัยหลายแห่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น Microsoft และ Google หากเราดูประวัติความเป็นมาในเรื่องของนวัตกรรม ออสเตรเลียจะครองตำแหน่งสูงสุด ตั้งแต่การคิดค้นเครื่องบันทึก Blackbox ไปจนถึง Wi-Fi รวมถึง Robotics ไปจนถึงด้าน AI และแผนที่ Lithium ซึ่งออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านสิ่งประดิษฐ์ และหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างที่ดี นักเรียนจะได้เรียนในวิชาต่าง ๆ เช่น algorithms, programming และ machine learning เป็นต้น

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีทักษะหรือผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มักจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ดีในสาขาต่าง ๆ เช่น artificial intelligence, cybersecurity, software development, data analytics และอื่น ๆ

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตร Computer Science ในออสเตรเลีย

นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ และนี่คือข้อมูลหลักสูตรปริญญา Computer Science ทั่วไปในออสเตรเลีย

Bachelor of Computer Science (BCS)

Bachelor of Computer Science หรือที่เรียกอีกอย่างว่าหลักสูตร CS เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่โดยทั่วไป จะเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ และพื้นฐานการปฏิบัติงาน หลักสูตรประกอบด้วย programming languages, algorithms, data structures, software development และ computer hardware courses ซึ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตร BCS ถือเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในบริษัทต่าง ๆ

Bachelor of Information Technology (BIT)

Bachelor of Information Technology เป็นระดับปริญญาตรีที่เน้นไปที่ฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายเป็นหลัก หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับแง่มุมการปฏิบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน software development, web design, computer networking, software testing และอื่น ๆ โดยหลังเรียนจบนักเรียนสามารถทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายที่รับผิดชอบในการสร้าง บำรุงรักษา และบริหารจัดการระบบเครือข่ายที่ซับซ้อน

Master of Computer Science

Master's in Computer Science เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่สอนทฤษฎีขั้นสูง และการประยุกต์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะสามารถพัฒนาความรู้ด้านการใช้เหตุผล และทักษะการแก้ปัญหาผ่านหลักสูตรนี้ได้ โดยหลักสูตรมีโครงสร้างเพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับ computer architecture, software engineering, artificial intelligence และ algorithm design

Master of Information Technology (MIT)

Master of Information Technology เป็นหลักสูตรปริญญาโท ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านไอที โดยเน้นไปที่การใช้งานจริงเป็นหลัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคหลายสาขา เช่น การพัฒนา GUI application และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบฝัง

Ph.D. in Computer Science

Ph.D. in Computer Science เป็นหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นกmachine learning, rough set theory, research methodology, data mining และอื่น ๆ โดยจะช่วยให้นักเรียนได้ดำเนินการวิจัยเชิงลึก และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อกำหนดรูปแบบเทคโนโลยีในอนาคต

ทุนการศึกษา Computer Science ในออสเตรเลีย

เพื่อต้อนรับนักเรียนจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจึงมอบทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติ ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หลายทุน ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็น และนี่คือโครงการมอบทุนการศึกษายอดนิยมในออสเตรเลีย

Scholarship name

Offered by

Scholarship awarded (per year)

Kim Jackson Scholarship for female engineers

Australian National University

AUD 20,000

Women in Information Technology Scholarship

Monash University

AUD 6,000

The University of Wollongong Ph.D. scholarship

University of Wollongong

AUD 24,653

อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เติบโตขึ้นอย่างมากพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถรับประสบการณ์ตรงได้อย่างรวดเร็ว และก้าวไปสู่ตำแหน่งผู้นำได้ไม่ยาก

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และมีผลการเรียนดี จะมีรายได้ AUD 50,000 - AUD 163,000 และนักเรียนที่มีประสบการณ์ก็มีโอกาสสูงที่จะได้งานเหล่านี้ในออสเตรเลีย ได้แก่ machine learning engineer, software developer, cybersecurity analyst, cloud stations architect และอื่น ๆ

Job Profile

Skills

Average annual salary

Software engineer

Strong problem-solving skills, communication skills,

Basic understanding of computer architecture and ability to thrive in a fast-paced environment. 

$1,05,804

Information Technology Manager 

Develop and implement IT policy, running regular checks on data security, etc. 

$1,38,704

Cybersecurity engineer

Troubleshooting, maintaining, and updating information security systems. Providing real-time solutions. 

$1,71,413

Data Analyst

Must have statistical knowledge, problem-solving skills, and an understanding of programming languages like Python. 

$1,04,000

Software Developer

Excellent organizational and time management skills, problem-solving skills, accuracy, and attention to detail. 

$1,34,501

องค์กรชั้นนำในออสเตรเลีย หลังจากเรียนจบ Computer Science

นี่คือรายชื่อองค์กร หรือบริษัทชั้นนำที่เสนอเงินเดือนค่อนข้างสูง ในการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

  1. Woolworth
  2. Deloitte
  3. Canva
  4. Accenture
  5. SAS
  6. PwC Australia
  7. Adobe
  8. Commonwealth Bank
  9. Coles Group
  10. IBM Australia

ค่าตอบแทน

ออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด เช่น IBM, Google และ Amazon การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในออสเตรเลีย จะทำให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดงาน และเพิ่มโอกาสในการได้งานที่มีรายได้สูง และนี่คือรายละเอียดตำแหน่งงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นนำ และเงินเดือนประจำปี

Job Profiles

Average Annual Salary

Technical support engineer

AUD 61,000

Senior Data Scientist

AUD 145,000

Software Developer

AUD 75,000

Cyber Security Engineer

AUD 128,000

Software Engineer

AUD 93,000

Information Technology Manager

AUD 110,000

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน Computer Science ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Computer Science ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Ranking

University

Acceptance rate

1

University of Melbourne 

70%

2

Australia National University

35%

3

The University of New South Wales

76%

4

University of Sydney

30%

5

Monash University

40%

6

University of Technology Sydney

30%

7

The University of Adelaide

75%

8

The University of Queensland

40%

9

Macquarie University

54%

10

Queensland University of Technology (QUT)

44%

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อ Computer Science ที่ออสเตรเลีย

การเรียน CSE ในออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยสำหรับปริญญาตรี Computer Science ในออสเตรเลียอยู่ในช่วง AUD 41,000 - AUD 51,000 และปริญญาโท ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง AUD 15,000 - AUD 50,000 

ระยะเวลาหลักสูตรเรียนต่อ computer science ในออสเตรเลีย?

ระยะเวลาเรียนต่อปริญญาตรี Computer Science จะอยู่ที่ 3-4 ปี และหลักสูตรปริญญาโท จะอยู่ที่ 1.5-2 ปี (หลักสูตรนี้สามารถขยายได้ตั้งแต่ 3-6 ปี)

โอกาสในการทำงานในออสเตรเลีย หลังเรียน Computer Science มีอะไรบ้าง?

โดยคาดการว่าในปี 2023-2024 งานที่มีความต้องการมากที่สุดในออสเตรเลีย ได้แก่ software developer, ICT Architect, systems administrator, technical support engineer และ cybersecurity specialist 

เงินเดือนเฉลี่ยในออสเตรเลีย หลังเรียนจบ Computer Science คือเท่าไร?

เงินเดือนประจำปีโดยเฉลี่ยในออสเตรเลีย จะอยู่ที่ประมาณ AUD 110,475 ต่อปี โดยงานระดับเริ่มต้นเริ่มต้นจะมีค่าจ้างประมาณ AUD 89,610 ต่อปี และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สามารถสูง จะได้ค่าจ้างถึง AUD 146,937 ต่อปี

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos