หลักสูตรด้าน Healthcare ในออสเตรเลีย

ข้อมูลหลักสูตรด้านสุขภาพ

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียถือเป็นผู้นำในการศึกษาด้านการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพ โดยที่นี่จะทำงานร่วมกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และนายจ้างอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้นักเรียนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ดีที่สุด

การดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะครอบคลุมอาชีพและวิชาชีพที่หลากหลายในอุตสาหกรรมการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ เช่น การแพทย์ ทันตกรรม การพยาบาล เภสัชวิทยา และอื่น ๆ

นักเรียนจะได้เรียนกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง เพื่อฝึกการทำงานในสภาพแวดล้อมเหมือนจริง ซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพสูง และปลอดภัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพ จะมีการผสมผสานวิธีการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยเข้ากับแนวทางทางสรีรวิทยา หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการจัดการความเป็นอยู่และสุขภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการด้านการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพ เรื่องการเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพอย่างละเอียด และจะได้รับการสอนพร้อมแนวคิดที่ทันสมัยที่สุด ในเรื่องวิธีการวิจัยด้านสุขภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรปูพื้นฐาน และหลักสูตรเสริม top-up สำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อนอกประเทศออสเตรเลียอีกด้วย

อาชีพหลังเรียนจบด้าน Healthcare

นักเรียนที่เรียนจบปริญญาตรีด้านสุขภาพในออสเตรเลีย มักจะได้รับการจ้างงานในภาคการดูแลสุขภาพของรัฐและเอกชน รวมถึงยังสามารถทำงานสอนและการวิจัย

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อด้าน Healthcare

ข้อกำหนดในการสมัครเรียนต่อด้านสุขภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่โดยทั่วไปแล้วนักเรียนจะต้องมีประสบการณ์ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี และชีววิทยา

เนื่องจากการเรียนต่อด้านการดูแลสุขภาพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมักมีการรับสมัครที่จำกัด จึงมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง โดยเฉพาะหลักสูตรการแพทย์ และทันตกรรม ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการรับสมัคร จะต้องสัมภาษณ์เพื่อได้รับการตอบรับในการเข้าเรียนต่อ

*ข้อกำหนดในการรับสมัคร จะแตกต่างกันไปสำหรับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ในแต่ละแห่ง

เรียนต่อ Healthcare Science ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Healthcare Science กับ Top 10 Life Science and Medicine universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. University of Melbourne
  2. University of Sydney
  3. University of Queensland
  4. Monash University
  5. University of New South Wales
  6. University of Western Australia
  7. University of Adelaide
  8. Australian National University (ANU)
  9. University of Newcastle, Australia
  10. Queensland University of Technology 

เรียนต่อ Healthcare ในออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรด้านสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยในแคนาดา สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos