เรียนต่อ ป.โท LLM ที่ออสเตรเลีย

ข้อมูลเรียนต่อหลักสูตร LLM ในออสเตรเลีย

LLM หรือ Master of Laws เป็นหลักสูตรปริญญาโท ด้านกฎหมายขั้นสูง โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อนักกฎหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ศึกษากฎหมายเฉพาะทาง และได้รับวุฒิปริญญาระดับนานาชาติจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งการเรียนต่อปริญญาโทกฎหมายในออสเตรเลียถือเป็นตัวเลือกที่ดีหากนักเรียนต้องการพัฒนาควานมก้าวหน้าในอาชีพนักกฎหมาย

นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงทักษะต่าง ๆ เช่น การสื่อสาร การรับรู้เชิงพาณิชย์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัย ความใส่ใจในรายละเอียด การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และการบริหารเวลา ซึ่งหลังจากเรียนจบ LLM ในออสเตรเลียแล้ว นักเรียนสามารถเลือกทำงานได้ เช่น ทนายความ และผู้พิพากษา

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทของหลักสูตร

LLM ในออสเตรเลียได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย และพัฒนาทักษะเชิงวิพากษ์และการวิเคราะห์ ในขณะเดียวกันจะได้เรียนรู้การพัฒนาล่าสุดในด้านกฎหมายในทางปฏิบัติ และทางวิชาชีพ

Graduate Certificate in Law 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านกฎหมาย เป็นเส้นทางสู่หลักสูตร LLM โดยตรงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น และต้องการพัฒนาความรู้ และทักษะในการเรียนรู้ระบบกฎหมายของออสเตรเลีย และระหว่างประเทศ ซึ่งจะสอนถึงความสำคัญของกฎหมายเฉพาะ และวิธีการสร้าง นำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้

หลักสูตรนี้เน้นวิชาที่ร่วมสมัยต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ ความมั่นคงระหว่างประเทศ และสิทธิมนุษยชน  และมีสาขาวิชาเฉพาะทาง เช่น ความมั่นคงของมนุษย์ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สาธารณะ และเอกชน

Master of Laws (LLM)

LLM เป็นหลักสูตรปริญญาโท ที่ช่วยให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญและเพิ่มพูนวุฒิการศึกษา ในสาขาหรือสาขาวิชาเฉพาะ ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย ระดับ AQF ของ LLM คือ 9 โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบกฎหมายของออสเตรเลีย การใช้เหตุผลทางกฎหมายตามกฎหมายจารีตประเพณี และการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

ด้วยการศึกษา LLM ในออสเตรเลีย นักเรียนจะได้เรียนรู้จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายชั้นนำ นักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และนักการศึกษา หลักสูตรกฎหมายที่ได้รับเลือกมากที่สุดบางหลักสูตรในออสเตรเลีย ได้แก่ กฎหมายภาษีอากร กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายในกฎหมายพาณิชย์ และอื่น ๆ

หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนจะมีความรู้ด้านกฎหมายขั้นสูง และล่าสุด รวมถึงยังได้รับทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม พร้อมด้วยทักษะการตัดสินที่สำคัญ และทักษะการวิเคราะห์สำหรับนโยบาย การปฏิบัติ และวิเคราะห์ผลทางวิชาการ ซึ่งอาชีพหลังจากได้รับปริญญาโทสาขากฎหมายในออสเตรเลีย ได้แก่ ทนายความอาวุโส หุ้นส่วนบริษัทกฎหมาย ทนายความบริษัท ทนายความ และอื่น ๆ

Doctor of Philosophy in Law (PhD)

ปริญญาเอกด้านกฎหมาย จะช่วยให้นักเรียนมีทักษะด้านการวิจัยขั้นสูง การพัฒนานโยบาย การสอนระดับอุดมศึกษา และความเป็นผู้นำทางวิชาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาที่เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดในด้านกฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีทางกฎหมายห รือสหวิทยาการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

หลังจากจบหลักสูตรปริญญาเอก นักเรียนจะมีตัวเลือกในอาชีพมากมาย เช่น การศึกษาระดับอุดมศึกษา การทำงานในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรระหว่างรัฐบาลและระหว่างประเทศ และองค์กรภาคประชาสังคม

ทุนการศึกษา

ทุนเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เป็นทุนการศึกษาในต่างประเทศ จะมีความช่วยเหลือทางการเงินโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ: ผลการเรียน ตามความต้องการ เฉพาะนักเรียน หรือเฉพาะหลักสูตร และนี่คือทุนการศึกษายอดนิยมบางส่วนที่สำหรับนักเรียนต่างชาติ

Scholarship

Offered by

Award value

Postgraduate Academic Excellence International Scholarship

University of Technology Sydney

30% of the tuition fee

Alex Chernov Scholarship

The University of Melbourne

100% fee remission and up to $30,000

ASEAN Partner Institution Scholarship

Macquarie University

$15,000

ANU College of Law International Excellence Scholarship 

Australian National University

$20,000

Faculty of Law Masters International Scholarship

Monash University

$20,000

อาชีพ

หลังจากเรียนหลักสูตร LLM ในออสเตรเลียแล้ว นักเรียนสามารถหางานในตำแหน่งได้ เช่น ที่ปรึกษาในคณะลูกขุน หรือเป็นทนายความในสำนักงานกฎหมายได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ และคุณวุฒิทางการศึกษาแล้ว ก็จะมีอาชีพด้านกฎหมายอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษามา

ค่าตอบแทน

เงินเดือนโดยเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา LLM ในออสเตรเลียอยู่ที่ $135,000 ดอลลาร์ ซึ่งสำหรับตำแหน่งงานระดับเริ่มต้น ระดับค่าจ้างโดยเฉลี่ยเริ่มต้นที่ $94,826 ต่อปี แต่หากมีประสบการณ์มากจะมีรายได้สูงถึง $260,800 ต่อปี อย่างไรก็ตาม เงินเดือนบัณฑิตทางกฎหมายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาความเชี่ยวชาญ และสถานที่ปฏิบัติงาน

Job Profile

Average Salary

Government Attorney

$92,158

Solicitor

$115, 629

Law firm partner

$260,800

Senior Paralegal

$99,804

Senior lawyer

$125,340

มหาวิทยาลัยดังด้าน LLM ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน LLM ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Rank

University

Acceptance rate

1

The University of Melbourne

70%

2

The University of New South Wales 

30%

3

The University of Sydney

30%

4

Australian National University

35%

5

Monash University

40%

6

The University of Queensland

40%

7

University of Technology Sydney

30%

8

Macquarie University

40%

9

The University of Adelaide

75%

10

The University of Western Australia

38%

เรียนต่อ ป.โท LLM ที่ออสเตรเลีย

หากสนใจไปเรียนต่อปริญญาโทกฎหมาย LLM ที่ประเทศออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนรับคำปรึกษาฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับคอร์ส LLM ในออสเตรเลีย

อัตราการยอมรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉลี่ย หลังจากเรียนจบ LLM ในออสเตรเลีย?

อัตราการยอมรับโดยเฉลี่ยนักเรียนต่างชาติด้าน LLM ในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 40-50%

สามารถประกอบวิชาชีพกฎหมาย หลังจากจบ LLM ในออสเตรเลียได้หรือไม่?

นักเรียนจะไม่สามารถประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายในออสเตรเลียได้ หากไม่ได้รับปริญญาทางกฎหมาย นอกจากนี้ จะต้องลงทะเบียนในหน่วยงานของรัฐหรือเขตปกครองท้องถิ่นในฐานะ “Australian-registered foreign lawyer” หลังจากได้รับอนุญาตแล้ว ก็สามารถปฏิบัติตามกฎหมายของเขตอำนาจศาลต่างประเทศเหล่านั้น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ และยังสามารถทำงานในสมาคมการค้ากับนักกฎหมายชาวออสเตรเลียได้อีกด้วย 

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อ LLM เท่าไรในออสเตรเลีย?

ค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยหลักสูตร LLM อยู่ที่ประมาณ $35,000 - $54,000

สามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง หลังจากเรียนจบ LLM ในออสเตรเลีย?

อาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา LLM เช่น ทนายความ นักการทูต ศาสตราจารย์ด้านกฎหมาย ทนายความของรัฐ และอื่น ๆ

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos