คอร์ส Philosophy ในออสเตรเลีย

คอร์สปรัชญาเบื้องต้น

สาขาวิชาปรัชญาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะมีการจัดการสอนโดยนักวิชาการ และนักวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการเสนอไอเดีย ความคิด และความเชื่อของนักเรียน

Philosophy หรือ ปรัชญา จะสอนให้เรารู้จักคิดและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว รวมถึงการตอบคำถามในทุก ๆ สิ่งในที่ที่เราอยู่ โดยนักเรียนที่สนใจการเรียนต่อด้านปรัชญาในออสเตรเลีย จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการของจริยธรรม ตรรกะและการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการคิดวิเคราะห์ อีกทั้งยังจะได้เรียนเนื้อหาวิชาอย่าง metaphysical philosophy, mind, language and representation และ meta-ethic

อาชีพด้าน Philosophy 

สายงานอาชีพยอดนิยมของผู้ที่จบจากด้าน Philosophy ได้แก่ งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษา วารสารศาสตร์ งานการกุศล ครู การเงิน การตลาด PR งานบริการรัฐ และงานกฎหมาย โดยหากเรียนจบด้านปรัชญาจะมีทักษะในการเข้าใจข้อมูลที่มีความซับซ้อน การเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินและวิเคราห์มุมมองต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสในการได้งาน

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Philosophy

ซึ่งเกณฑ์คะแนนของแต่ละมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียจะแตกต่างกันไป

เรียนต่อ Philosophy ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Philosophy กับ Top 10 Philosophy universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Australian National University (ANU)
  2. Monash University
  3. Macquarie University
  4. University of Sydney
  5. University of Adelaide
  6. University of Melbourne
  7. University of New South Wales
  8. University of Queensland
  9. University of Western Australia
  10. University of Wollongong

เรียนต่อ Philosophy ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos