หลักสูตร Politics ในออสเตรเลีย

เรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ การเมืองและการปกครอง ในออสเตรเลีย

การเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์ การเมือง และการปกครอง จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบการเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงวิธีการที่รัฐจัดการกับวิกฤติ หนี้ สิทธิมนุษยชน  และสังคม ซึ่งเนื้อหาวิชาเรียนของหลักสูตรนี้จะประกอบด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์โลก และแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่

นักเรียนในหลักสูตร Politics จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามเชิงจริยธรรมเกี่ยวกับบทบาท และข้อจำกัดของอำนาจรัฐ รวมถึงหน้าที่ของประเทศที่มีต่อประเทศอื่น ๆ ความแตกต่างในสถาบันทางการเมือง และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

อาชีพด้าน Politics

ผู้ที่สำเร็จจากหลักสูตรรัฐศาสตร์ สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น หรือในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถทำสายอาชีพในวงการอื่น ๆ ได้อย่างเช่น สื่อ การสอน การเงิน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อหลักสูตร Politics

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยออสเตรเลียจะมีความแตกต่างกันออกไป แต่นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 6.0 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 34 คะแนน

รียนต่อ Politics ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Politics กับ Top 10 Politics universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Australian National University (ANU)
  2. University of Melbourne
  3. University of Sydney
  4. Monash University
  5. University of Queensland
  6. University of New South Wales
  7. Griffith University
  8. La Trobe University
  9. RMIT University
  10. University of Adelaide

เรียนต่อ Politics ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรการเมือง และการปกครอง ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos