หลักสูตร Sociology ในออสเตรเลีย

เรียนต่อสังคมวิทยา ที่ประเทศออสเตรเลีย

Sociology หรือสังคมวิทยาจะสอนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสังคม การพัฒนา องค์กร และสถาบันต่าง ๆ โดยสังคมวิทยามีการใช้หลักการวิจัยเควบคู่กับการคิดเชิงวิพากษ์ ในการพัฒนาชุดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสังคมของมนุษย์ โครงสร้าง และหน้าที่ของสังคม โดยนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะในการคิดเชิงตรรกะ การประเมินเชิงวิพากษ์ การต่อรอง และการแก้ปัญหา การเข้าใจในเนื้อหา และการแสดงออก นอกจากนี้วิชาที่จะได้เรียนนั้นก็ยังมาจากผลงานของ Karl Marx, Max Weber และ Emile Durkheim ซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนโยบายสังคม เป็นต้น

อาชีพด้าน Sociology

นักเรียนที่จบการศึกษาด้านสังคมวิทยาจะได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสื่อ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น การวิจัย การจัดการ การให้คำปรึกษาชุมชน การศึกษา การวิเคราะห์นโยบาย วิชาการ ครู องค์กรพัฒนาเอกชน และงานที่ปรึกษาสาธารณะ เป็นต้น

เกณฑ์การสมัครเรียนต่อ Sociology

ข้อกำหนดในการรับสมัครของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยนักเรียนต้องมีคะแนนสอบโดยรวมของ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5 และมีคะแนนในแต่ละทักษะไม่น้อยกว่า 5.5 / มีผลคะแนน International Baccalaureate (หลักสูตรเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย) ที่ 32 คะแนน

เรียนต่อ Sociology ที่ไหนดี ในออสเตรเลีย?

เช็คการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่โดดเด่นในด้าน Sociology กับ Top 10 Sociology universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023

  1. Australian National University (ANU)
  2. University of Melbourne
  3. University of Sydney
  4. University of Queensland
  5. Monash University
  6. University of New South Wales
  7. Deakin University
  8. Griffith University
  9. La Trobe University
  10. Queensland University of Technology

เรียนต่อ Sociology ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรสังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos