หลักสูตร Veterinary Medicine ในออสเตรเลีย

เรียนต่อสัตวแพทยศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ในออสเตรเลีย โดยทั่วไปมีระยะเวลา 6 ปี และประกอบทางทฤษฎีและปฏิบัติเข้าด้วยกัน หลักสูตรครอบคลุมวิชาต่าง ๆ รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ศัลยกรรม และทักษะทางคลินิก โดยนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการฝึกงานทางคลินิก และได้รับประสบการณ์จริงกับสัตว์สายพันธุ์ต่าง ๆ

ปริญญาด้านสัตวแพทย์ศาสตร์ของออสเตรเลีย ได้รับการยอมรับในระดับสากล และผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมากเลือกที่จะฝึกงานในออสเตรเลียหรือกลับมาทำงานที่ประเทศตนเอง โดยจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาด้านสุขภาพของสัตว์ ซึ่งสามารถเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ศัลยแพทย์สัตวแพทย์ ผู้ดูแลสัตว์ นักนิเวศวิทยา นักวิทยาศาสตร์การวิจัย และนักสัตววิทยา

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทของหลักสูตร Veterinary Medicine ในออสเตรเลีย

หากต้องการเรียนต่อในออสเตรเลีย เราแนะนำให้นักเรียนทำความรู้จักมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลีย ที่เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทย์ หลักสูตรที่มีน่าสนใจ ระยะเวลาของหลักสูตร ค่าธรรมเนียม และข้อกำหนดการรับเข้าเรียน

Bachelor’s in Australia (BVSc)

หากนักเรียนสนใจในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ และความเป็นอยู่ของสัตว์ และต้องการประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง ปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อสอนเกี่ยวกับกลุ่มสัตว์หลัก ๆ ทั้งหมด โดยเรียนรู้ถึงทักษะล่าสุด โดยใช้หลักการทางการแพทย์ การวินิจฉัย และการรักษา นักเรียนจะสามารถเรียนรู้จากสัตว์ได้ในภาคการศึกษาแรก นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงสัตว์ การจัดการสัตว์ และการจัดการธุรกิจ เป็นต้น

โดยวิชาพื้นฐาน เช่น สาขาวิชาชีวการแพทย์ ขั้นตอนการผ่าตัด โภชนาการ การรักษา และการแพทย์ จะได้รับการเรียนรู้จากการฝึกงานในช่วงภาคการศึกษาปีสุดท้าย จะประกอบด้วยการฝึกอบรมทางคลินิก และการดูแลสัตว์ภายใต้การควบคลุมของสัตวแพทย์

Master’s in Veterinary Medicine (MVSc)

ปริญญาโทสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตร postgraduate research degree ที่สามารถเข้าเรียนในสาขาการวิจัยสัตวแพทยศาสตร์สาขาใดก็ได้ของคณะ โดยได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะขั้นสูง และดำเนินการวิจัยอิสระ นักเรียนทุกคนที่เรียนหลักสูตรสัตวแพทย์จะต้องทำวิทยานิพนธ์ 30,000 - 40,000 คำ

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวแพทยศาสตร์แล้ว นักเรียนสามารถทำงานในโรงพยาบาลในฐานะสัตวแพทย์ ทำงานในมหาวิทยาลัยเอกชน อุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือองค์กรรัฐบาล เป็นต้น

Doctorate in Veterinary Medicine (DVM)

วิทยาลัยสัตวแพทย์ส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย จะเปิดสอนระดับปริญญาเอกสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ หลักสูตรนี้อิงจากแนวคิดระดับโลกล่าสุดในการปฏิบัติ การสอน และการเรียนรู้ด้านสัตวแพทยศาสตร์ หลังจากจบการศึกษาก็สามารถเข้าทำงานทางคลินิก หรือการวิจัยได้ทุกที่ในออสเตรเลีย หรือต่างประเทศ

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้

Scholarship name

Offered by

Award value

Monash University International Excellence Scholarship

Monash University

$10,000

University of Melbourne International Postgraduate Research Scholarship

University of Melbourne

$37,000

University of Sydney International Postgraduate Scholarship

University of Sydney

$40,149

อาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ ถือเป็นที่ต้องการในทำงานภาคเอกชน และทำงานในองค์กรการกุศล ห้องทดลอง และภายในภาคส่วนสาธารณสุข

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเลือกเส้นทางอาชีพในด้านสาธารณสุข และการแพทย์ตามกฎระเบียบ บริการวินิจฉัย ความปลอดภัยทางชีวภาพ การตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ค่าตอบแทน

ในออสเตรเลีย นักเรียนต่างชาติที่เรียนจบหลักสูตรสัตวแพทย์ จะมีรายได้เฉลี่ย $121,036 ต่อปี หรือ $62.07 ต่อชั่วโมง และหากมีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งระดับเริ่มต้น รายได้จะเริ่มต้นที่ $99,150 ต่อปี ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์ จะมีรายได้สูงถึง $156,409 ต่อปี

Job Profile

Average pay scale

Ecologist

$107, 128

Veterinary surgeons

$140,000

Veterinary nurse

$67,912

Veterinary Researcher

$110,612

มหาวิทยาลัยดังด้าน Veterinary Sciences ในออสเตรเลีย

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน veterinary ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ top veterinary universities โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Ranking

University

Acceptance rate

1

The University of Sydney

30%

2

The University of Melbourne

70%

3

The University of Queensland

40%

4

Murdoch University

70%

5

The University of Adelaide

75%

เรียนต่อ Veterinary Medicine ที่ออสเตรเลีย

หากนักเรียนต้องการไปเรียนต่อหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย สามารถลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา ฟรี กับ SI-Australia ได้ตั้งแต่วันนี้

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร Veterinary Medicine ในออสเตรเลีย

สัตวแพทยศาสตร์คืออะไร และสัตวแพทย์ทำหน้าที่อะไร?

สัตวแพทยศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา และวินิจฉัยสัตว์ และสัตว์เลี้ยง ปริญญาจะประกอบด้วยกายวิภาคศาสตร์ พฤติกรรมสัตว์ และวิชาเฉพาะอื่น ๆ เช่น ปรสิตวิทยาและระบบทางเดินอาหาร โดยสัตวแพทย์จะทำหน้าที่ดำเนินการ และตรวจสอบสุขภาพของสัตว์ การใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องเอ็กซ์เรย์ และทำการผ่าตัดสัตว์ เป็นต้น

หลักสูตรสัตวแพทย์ที่เปิดสอนในออสเตรเลีย มีอะไรบ้าง?

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสัตวแพทย์ในสาขาวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้านสัตว์และสัตวแพทย์ เทคโนโลยีสัตวแพทย์ และวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์และสัตว์ป่า

เรียนหลักสูตรสัตวแพทย์ในออสเตรเลีย ใช้เวลานานแค่ไหน?

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร หรือระดับที่เลือก สำหรับระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 4 ปี

มีโอกาสในการทำงานอะไรบ้าง หลังจากจบหลักสูตรสัตวแพทย์ในออสเตรเลีย?

หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาสัตวแพทย์ในออสเตรเลีย นักเรียนสามารถทำงานได้หลากหลาย เช่น ด้านสุขภาพสัตว์ ภาคปศุสัตว์ ความปลอดภัยทางชีวภาพ บริษัทโภชนาการสัตว์ บริษัทยาสัตวแพทย์ และทำงานในหน่วยงานภาครัฐ

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos