Business and Management ในออสเตรเลีย

เรียนต่อ Business and Management ที่ออสเตรเลีย

สำหรับหลักสูตรธุรกิจและการจัดการ จะให้ฝึกอบรมในการจัดการองค์กรเพื่อเน้นในแง่มุมต่าง ๆ ของธุรกิจ เช่น การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหาร หลักสูตรธุรกิจและการจัดการจำนวนมาก เพื่อพัฒนาทักษะให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งนักเรียนจะได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องนั่นเอง

หลักสูตรส่วนใหญ่ในปีแรกนักเรียนจะได้เรียนวิชาต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งเมื่อเข้าปีที่สองนักเรียนสามารถเลือกสาขาวิชาที่สนใจเฉพาะด้านได้นั่นเอง เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ก็จะได้รับทักษะสำคัญในด้านความรู้ด้านการตลาด การเงิน การจัดการบุคลากร กลยุทธ์ และข้อมูลจะช่วยให้พัฒนาอาชีพทางธุรกิจ

ประเทศออสเตรเลียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ในด้านจุดหมายปลายทางในการเรียนต่อต่างประเทศ โดยมีดัชนีคุณภาพอยู่ที่ 70.5 และเป็นที่รู้จักจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก โดยหลักสูตรปริญญาของออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก รวมถึงระบบการศึกษาของออสเตรเลียยังมีโครงสร้างที่ดี และได้รับการยอมรับจาก AQF (Australian Qualifications Framework) ตั้งแต่ปี 1995

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

ประเภทหลักสูตร Business and Management ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ที่เปิดสอนหลักสูตรธุรกิจและการจัดการ ที่หลากหลายในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

VET Courses in Business and Management

VET Courses จะให้ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานในธุรกิจและการจัดการ พร้อมด้วยความรู้ด้านข้อเท็จจริง เทคนิค และขั้นตอนต่าง ๆ หลักสูตรเหล่านี้ได้นำเสนอจาก TAFE และผู้ให้บริการฝึกอบรมเอกชนเป็นหลัก เพื่อช่วยนักเรียนได้ยกระดับทักษะในสาขาที่ตนเลือก ซึ่งอัตราความสำเร็จของหลักสูตร VET ในออสเตรเลียอยู่ที่ 82.8% และสาขาวิชาเฉพาะทางที่ได้รับความนิยม ได้แก่ - การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

Bachelor of Business Administration (BBA)

BBA เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ซึ่งครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ ทางธุรกิจ รวมถึงการตลาด การเงิน การจัดการ และการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เปิดสอนหลักสูตร BBA ในออสเตรเลีย จะมาพร้อมหลักสูตรพร้อมด้วยสาขาวิชาเฉพาะทางที่หลากหลาย เช่น การบัญชี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการการบริการ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ และอัตราความสำเร็จของหลักสูตร BBA ในออสเตรเลียคือ 84%

Bachelor in Business (BBus)

ปริญญาตรีสาขาธุรกิจ เป็นระดับปริญญาตรี 24 วิชา (6 ภาคการศึกษา) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และทักษะในการทำงานทางธุรกิจ หลักสูตรจะประกอบด้วยหลักการบริหาร คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ การบริหารงานบุคคล และหลักอุตสาหกรรม โดยมีอัตราความสำเร็จ 80% 

Master of Business Administration (MBA)

MBA เป็นหลักสูตรการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ที่เน้นด้านการบริหารธุรกิจเป็นหลัก โดยที่ประเทศออสเตรเลียมีหลักสูตร MBA ที่ได้รับความนิยมหลากหลายหลักสูตรสำหรับนักเรียนต่างชาติ ซึ่ง MBA จะครอบคลุมสาขาธุรกิจต่าง ๆ เช่น accounting, finance, managerial economics, supply-chain management, operations management และอื่น ๆ โดยมีอัตราความสำเร็จถึง 88%

MBA เป็นหลักสูตรที่มีสาขาหลากหลายให้เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย เช่น - Full-time MBA, Accelerated MBA, Part-time MBA, Evening (second-shift) MBA programs, Modular MBA, Full-time executive MBA program, MBA dual degree program และ Mini-MBA programs

Executive Masters in Business Administration (EMBA)

ปริญญาโท Executive Master's Degree in Business Administration เป็นหลักสูตร MBA เฉพาะทางสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมมืออาชีพที่ต้องการพัฒนาความเป็นผู้นำ และทักษะการจัดการ โดยหลักสูตร EMBA ครอบคลุมหัวข้อธุรกิจหลัก เช่น การตลาด การเงิน กลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ และการดำเนินงาน 

Master of Management (MMgt)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาล่าสุด หรือผู้ประกอบวิชาชีพระดับต้นที่ต้องการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการจัดการ Master of Management เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องวิธีการจัดการ และแก้ไขปัญหาในองค์กร และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

Doctor of Business Administration (DBA)

Doctor of Business Administration เป็นปริญญาการจัดการธุรกิจ ที่ได้รับความนิยมในประเทศออสเตรเลีย เป็นหลักสูตรปริญญาปลายภาคซึ่งจัดเป็นปริญญาเอกด้านการวิจัย หรือปริญญาเอกวิชาชีพ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยที่มอบทุนสนับสนุน ซึ่งหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับมืออาชีพที่มีประสบการณ์ที่ต้องการมีส่วนร่วม หรือต่อยอดทางธุรกิจ โดยมีอัตราความสำเร็จ 54% ในออสเตรเลีย

Specialized Master’s Program

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในออสเตรเลีย มีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเฉพาะทางในสาขาธุรกิจและการจัดการ ที่จะช่วยให้นักเรียนมุ่งเน้นไปที่สาขาวิชาธุรกิจเฉพาะ เช่น การตลาด, การเงิน, การเป็นผู้ประกอบการ, ทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ

Specializations in Business and Management

ออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรธุรกิจและการจัดการ ในสาขาวิชาเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้

Marketing

Finance

International Business

Entrepreneurship

Operations management

Accounting

Human Resources

Strategic management

Marketing management

Supply chain management

Management consulting

Business Analytics

Economics

Health Administration

Project Management

Information Technology

Management Information Systems

Logistics

Sales management 

Market research

Event management

ทุนการศึกษา

ออสเตรเลียมีทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน และความช่วยเหลือทางการเงินมากมายจากองค์กรภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยทุนการศึกษาเหล่านี้มอบให้หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าเดินทาง

University

Offered by

Award offered (per annum)

HDR Scholarships

Bond University

AUD 35,000

Australia Awards Scholarships

Department of Foreign Affairs and Trade

AUD 32,000

Kraft Heinz Scholarship

University of Melbourne

AUD 12,000

ANU Research School of Management Master of Business Administration Scholarship

Australian National University

Up to 100% of the tuition fees

MBA International Excellence in Leadership Scholarships 

Monash University

Up to 100% of the tuition fees

อาชีพ

การศึกษาด้านธุรกิจและการจัดการ ถือเป็นเส้นทางที่ดีสู่โอกาสในการทำงานมากมาย โดยในปี 2022 มีอัตราการจ้างงานโดยเฉลี่ยของนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ 60% ซึ่งเงินเดือนของนักเรียนที่เรียนจบ MBA สูงสุดในออสเตรเลียคือ AUD 3,05,000 และนี่คืออาชีพที่น่าสนใจสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

Career Profile

Average Salary (per annum)

Degree

Area Sales Manager

AUD 87,062

Undergraduate

Senior Business Analyst

AUD 1,19,389

Postgraduate

Management Accountant

AUD 69,826

Undergraduate

Marketing Manager

AUD 81,001

Postgraduate

Business Operation Manager

AUD 1,33,618

Undergraduate

Data Scientist

AUD 99,510

Postgraduate

ค่าตอบแทน

เงินเดือนด้านธุรกิจและการจัดการ โดยเฉลี่ยในออสเตรเลียอยู่ที่ AUD 115,863 ต่อปี โดยตำแหน่งระดับเริ่มต้นจะอยู่ที่ AUD 99,234 ต่อปี ในขณะตำแหน่งที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจและการจัดการ สามารถมีรายได้สูงถึง AUD 1,46,876 ต่อปี

Business and Management career profile

Average salary (in AUD)

Data Administrator

AUD 72,038

Program analyst

AUD 1,05,660

System Engineer

AUD 1,24,552

Management Consultant

AUD 1,12,335

Technical Analyst

AUD 1,14,734

องค์กรชั้นนำด้านธุรกิจ และการจัดการ ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงองค์กร และบริษัทข้ามชาติยอดนิยมหลายแห่ง และนี่คือหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่นักเรียนได้เข้าทำงานต่อ หลังจากเรียนจบด้านบริหารธุรกิจ และการจัดการ

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน Business and Management

ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน Business and Management ในออสเตรเลียได้จากการจัดอันดับ โดย QS World University Rankings by Subject 2023 ตามด้านล่างนี้

Ranking

University

Acceptance rate

1

University of Melbourne

80%

2

The University of New South Wales

76%

3

Monash University

40%

4

The University of Sydney

30%

5

The University of Queensland

40%

6

Australian National University

35%

7

University of Technology Sydney

40%

8

Curtin University

50%

9

Deakin University

75%

10

Macquarie University

40%

ติดต่อ SI-Australia เรื่องการสมัครเรียนต่อ

คำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อ Business and Management ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นตัวเลือกที่ดี สำหรับปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจ หรือไม่?

ออสเตรเลียเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการที่ดีที่สุดในโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการจัดอันดับที่สูง และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีหลากหลาย ยืดหยุ่น พร้อมกับความก้าวหน้าสำหรับอาชีพในสาขาธุรกิจ

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ที่มีหลักสูตรการจัดการธุรกิจ ที่ดีที่สุด?

University of Melbourne/Melbourne University เป็นมหาวิทยาลัยการจัดการธุรกิจอันดับต้น ๆ ของออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1955 เปิดสอนหลักสูตร MBA, หลักสูตร MBA เฉพาะทาง, หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้บริหาร และหลักสูตรระยะสั้น 24 หลักสูตร โดยนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนจบที่นี่ ได้เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ - Boston Consulting Groups, EY, Deloitte และอื่น ๆ

เรียนต่อด้านการจัดการธุรกิจในออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตร Business and Management ในออสเตรเลียจะขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาที่สมัครเรียนต่อ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเล่าเรียน และขั้นตอนการสมัคร สามารถลงทะเบียนติดต่อที่ปรึกษาของ SI-Australia ได้ฟรี

สามารถรับ PR ในออสเตรเลียหลังจากเรียนจบ Management?

ใช่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสามารถรับ PR ได้หากมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด เช่น การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษและคุณวุฒิ นอกจากนี้ ต้องมีคะแนนสอบอย่างน้อย 65 คะแนนสำหรับ Points Test

บทความเรียนต่อออสเตรเลีย

"SI-Australia ช่วยฉันในการสมัครเรียนสาขาบริหารธุรกิจในออสเตรเลีย และฉันรู้ไม่จะขอบคุณพวกเขาอย่างไรดี พวกเขาช่วยเหลือฉันในแต่ละขั้นตอน ทำให้ฉันได้มีตัวเลือกในคอร์สเรียนและเลือกมหาวิทยาลัย ช่วยลดความเครียด ของฉันไปได้เยอะ."

Isabella Ramos Business and Management

Isabella Ramos